Helpíkův pohár – školní kolo

Dne 18. 2. 2014 absolvovali žáci 5. tříd přednášku o poskytování první pomoci. Lektorka nám na interaktivní tabuli vysvětlovala, jak se máme zachovat, když uvidíme ležícího člověka v bezvědomí na zemi. Po teoretické přednášce nám vše prakticky ukázala na figuríně a pak jsme si mohli i my vyzkoušet masáž srdce.
Odnesli jsme si poznatek, že zraněný má ležet na tvrdé podložce se zakloněnou hlavou. Masáž provádíme ve středu hrudníku zpevněnými zápěstími obou rukou, které směřují kolmo k zemi. Paní lektorka nám poradila pomůcku pro správný počet stlačení hrudníku – v duchu si zpívat vánoční píseň Rolničky, rolničky…
Dále jsme byli seznámeni s tím, jak se máme zachovat při masivním krvácení, omdlení, při dušení a šoku.
Na závěr celé přednášky jsme psali ve dvojicích test z probrané látky. Z každé třídy postupuje vítězná dvojice do krajského kola. Jde o tyto žáky:

5.A Matěj Lachman a Matyáš Kalbáč s počtem bodů 19
5.B Daniela Skalická a Jana Krotilová s počtem bodů 18
5.C Tereza Bogorová a Anežka Pechová s plným počtem 20 bodů

Jarka Nováková a Sabina Lincová