Mladí chemici

Také v tomto roce se žáci 9. tříd zapojili do chemické soutěže pořádané Masarykovou školou
chemicko – technologickou v Praze (v tzv. Křemencárně). Tato soutěž je součástí celostátní soutěže: „Hledáme nejlepšího chemika“. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Tereza Pecková, Jana Eberlová a Tereza Mrázová. Přes veškerou snahu se děvčata umístila až na 8. místě. Od stupňů vítězů
je dělilo pouhých 5 bodů. Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy a doufáme, že je výsledek neodradil od studia chemie.
Hadamovská J.