První pozdrav z Horní Malé Úpy

Fotografie z LVVZ v Horní Malé Úpě naleznete zde.