Zlatý Zmatlík

V průběhu října probíhala literárně-výtvarná soutěž pro děti i dospělé Zlatý Zmatlík pořádaná Městskou knihovnou v Dobříši. Část žáků ze 4. B zaslala do této soutěže své literární práce – pohádky vymyšlené podle obrázků ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a dvě dívky se umístily na pěkném 4. a 5. místě. Lucii Kubešové a Adélce Universalové tímto blahopřejeme.
K. Šindelářová