Klíčování

Ve středu 14. června nám teta Severína poslala velikáááánskou krabici do městské knihovny.
Poslala nám hádanky o slovech, vyzkoušela nás ze znalostí písmenek. Teta Běta z knihovny a její pomocnice Evženka nás celým setkáním provázely. Na závěr jsme dostali kouzelný klíček
od království písmenek a originální knížku jen pro letošní prvňáčky. Continue reading

Sběr víček z PET lahví

Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zapojili do projektu „Pomoc lidem s handicapem“ , a tím podpořili dobrou věc. Continue reading

Finanční svoboda – projekt věnovaný finanční gramotnosti

Dne 16. června se uskutečnil již tradiční projektový den věnovaný finančnímu plánování s názvem Finanční svoboda. Hlavní cílem bylo seznámení se stejnojmennou deskovou hrou, ve které se žáci zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o produktech na finančním trhu, zjistili k čemu slouží hypotéka a různé druhy pojištění. Fotografie naleznete zde. Continue reading

Čas proměn

V pátek 16. 6. 2017 se dívky 6. ročníku měly možnost zeptat se paní lektorky Moniky Podlahové na nejrůznější otázky Continue reading

Spaní ve škole – 5.B

Poslední společnou a zároveň rozlučkovou noc si užila ze středy na čtvrtek třída 5.B. Po pěti letech učení, mučení, starostí, ale hlavně také velkých zážitků a legrace se žáci loučili se svojí třídní paní učitelkou a s některými spolužáky, kteří od nového školního roku budou navštěvovat víceletá gymnázia. O zábavu a dobré jídlo nebyla nouze ani o překvapení, které nečekala paní učitelka ani žáci. Continue reading

Divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda

My, děti z dramatického kroužku, jsme pod vedením p. vychovatelek L. Petrlíkové a T. Hejnové nazkoušely pohádku Lotrando a Zubejda. Hrály jsme nejen pro MŠ a žáky prvního až šestého ročníku naší školy, ale 12. června i pro veřejnost. I přes velikou trému jsme si představení  moc užily.  Continue reading

Olympiáda v anglickém jazyce

V pondělí a v úterý tento týden – tedy 12. a 13. června – se páté a čtvrté ročníky opět zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Letos nám naštěstí přálo počasí, a tak se olympiáda konala v anglickém parku. Děti chodily ve skupinkách po stanovištích a plnily různé úkoly v anglickém jazyce. Continue reading

Prezentace žáků 8.C – Komiksy

Žáci 8.C Ondřej Dragoun a Petr Holeček si v hodinách předmětu Volitelná informatika připravili prezentaci o komiksech. Svou práci pak předvedli v několika třídách prvního stupně, doplnili ji poutavým vyprávěním, ukázkami několika knih a trpělivě odpovídali na otázky zvídavých žáků.
Jejich výkon zaslouží velikou pochvalu. Continue reading

Literární cestovka

Také letos pro nás, žáky pátého ročníku, připravila Městská knihovna v Dobříši ,,Literární cestovku“, která je zaměřena na dobříšské pověsti. Během trasy jsme navštívili mnoho zajímavých míst v našem městě, plnili jsme vědomostní úkoly a získali jsme mnoho nových informací. Správně zodpovězené indicie nás vždy zavedly na místa, která jsou spojena s místními pověstmi. Continue reading

Terezín – exkurze 9. ročníku

V pondělí jeli deváťáci na svůj poslední společný výlet. Byl to výlet vedoucí spíš k zamyšlení, protože svou podstatou patřil k vážným a smutným otázkám naší existence. Jeli totiž do Terezína.
Navštívili muzeum v Malé pevnosti, kde jim průvodkyně nastínila život židovských a politických vězňů
v období 1940-1945 a poté si prošli místa židovského hřbitova a krematoria na opačném konci města Continue reading

Škola v přírodě 3.A a 3.B – Monínec

Fotografie naleznete zde.

Kroužek volejbalu

Po celý školní rok jsme se pravidelně každé pondělí scházeli na kroužku volejbalu. V pondělí jsme jej slavnostně zakončily předáním diplomů a sladkou odměnou. Již teď se těšíme na nový školní rok,
ve kterém se opět budeme scházet na volejbale a doufáme, že k nám zavítají i noví členové. Foto naleznete zde. Continue reading

Hasiči zachraňují lidské životy a majetek – 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže

Dříve jsem bývala jednou z nich. Chodila jsem k dobrovolným hasičům, a tak jsem snadno našla vhodnou inspiraci. Hasiči jsou hrdinové a zaslouží si obdiv nás všech. Proto jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit soutěže „Hasiči zachraňují lidské životy a majetek“ a nakreslit jednu z možných situací. Continue reading

Škola v přírodě – 1.B a 2.B, další pozdrav

Den třetí
Zatím nejchladnější, ale to nás neodradilo. Dopoledne jsme si zasportovali a po obědě jsme vyrazili
za zvířátky – koníky a bizony. Někteří si zpáteční cestu prodloužili a podali úctyhodný turistický výkon.
Den čtvrtý Continue reading

Atletická všestrannost

Ve středu 7.června 2017 proběhla na našem školním hřišti atletická všestrannost. Zúčastnilo se jí sedm škol z okolních vesnic. Ve čtyřech disciplínách (skok do dálky, běh 60 metrů, hod míčkem a vytrvalostní běh) jsme porovnali své výkony s ostatními sportovci. S výkony žáků naší školy jsme byli spokojeni.
J. Nováková

Škola v přírodě – 1.B a 2.B

První den školy v přírodě
Užíváme si sluníčka a přírody. Dnes jsme vyrazili do lesa, abychom skřítkům a duchům lesa postavili domečky pro případ letních bouřek. Doufáme, že jsme si tím duchy přírodních sil naklonili a zachovají nám přízeň. Continue reading

Recitační soutěž v Památníku Karla Čapka ve Strži

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos po vyváženém školním kole reprezentovali naši školu tito žáci:1. a 2. ročník zastupoval Václav Ulrych z II.A, za 3. a 4.ročník recitovala Tereza Mirčeva ze IV.A a za 5. ročník Jitka Hodačová
z 5.B. Vlastní báseň přednesla Eliška Vimmerová ze IV. C. Continue reading

Šplhavci

Minulý týden byl pro žáky naší školy připraven program od společnosti Ornita. Lektoři žákům představili
zajímavou skupinu ptáků – šplhavce. Kromě šplhavců se také seznámili s dalšími živočichy, kteří následně obývají dutiny vytesané šplhavci. Povídání bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ptáků a savců. Jak nás povídání zaujalo, se můžete podívat zde. Continue reading

Atletické klání

Ve středu 31. 5. 2017 proběhl atletický souboj tříd prvního stupně. Počasí nám opravdu přálo – ani déšť ani přílišné horko nám nezkazilo sportovní klání. Všichni žáci od prvňáčků po páťáky se snažili o nejlepší výkony a věříme, že si sportovní dopoledne opravdu užili. Ti nejúspěšnější nás budou reprezentovat 7. 6. 2017 na závodech atletické všestrannosti. Continue reading

Z hodin literatury v VI.B

Protože nás na podzim bavilo hraní pohádky, rozhodli jsme se v lednu zdramatizovat některé ze Starých pověstí českých. Ke každé pohádce jsme si také nakreslili kulisy, některé skupiny si dokonce vyrobily převleky. Teď, když už je venku hezky, se snažíme chodit ven. A tak své oblíbené knížky představujeme ostatním třeba ve skateparku… Continue reading

Nabídka Charity Nový Knín pro rodiče

Další informace o nabídce bezplatné pomoci
Charity Nový Knín pro rodiče naleznete zde.

Soutěž Městské knihovny Dobříš – úspěch našich žáků

5. květen, den, kdy jsme do knihovny odevzdávali soutěžní práce na téma Josef Kainar – od Zlatovlásky po bigbeat. Řekla bych, že nejjednodušší na tomto tématu byl nápad. Rozhodnout se následně, jakou výtvarnou technikou ho zrealizovat nebo jak napsat báseň, je těžké. Continue reading

Uzavření školní jídelny

Informace o uzavření školní jídelny naleznete zde (ke stažení v PDF).

My se školy nebojíme

Že se předškoláci školy nebojí, dokázali 25. 5. ve čtvrtek odpoledne, kdy si společně s budoucími učitelkami vyzkoušeli, jaké to je být prvňáčkem. Tématem prvního setkání byla zvířátka. Společně jsme se naučili básničku, zazpívali jsme si a nezapomněli jsme ani na kreslení. Příští hodinu si vyzkoušíme, jak mají děti šikovné ručičky a něco hezkého si vyrobíme. Fotografie naleznete zde.

Pythagoriáda – 3. místo v okresním kole

Dne 16. května se konala v Příbrami matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 5. ročníků. Druhého kola se zúčastnilo čtyřicet žáků z třinácti škol. Za celou naší školu bychom chtěli poděkovat za reprezentaci školy Matěji Hostonskému a Tomáši Reichelovi, kteří se umístili na 8. a 9. místě a za největší úspěch považujeme umístění Benedikta Španěla na 3. místě. Velice blahopřejeme. Continue reading

Testování žáků 9. ročníků

V květnových dnech se žáci devátých ročníků zúčastnili výběrového testování žáků Českou školní inspekcí. Continue reading

Spoluprací k profesionalitě

Naše škola je od 1. 10. 2016 zapojena do projektu Spoluprací k profesionalitě, další informace naleznete zde (ke stažení v PDF).

Májovky 2017

Děkujeme všem dětem a jejich vyučujícím, kteří reprezentovali naši školu na letošních slavnostech.
Byli jste skvělí!
vedení školy
Fotografie naleznete zde.

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Ve středu 17. a ve čtvrtek 18. května žáci 4. ročníků odjeli na dopravní hřiště do Příbrami, aby mohli získat průkaz cyklisty. Žáci měli možnost si vyzkoušet průjezd různými druhy křižovatek, kruhovým objezdem nebo přejet přes železniční přejezd. Absolvovali jízdy a napsali test z pravidel silničního provozu. Continue reading

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 16. května se vybraní žáci z 5.C zúčastnili dopravní soutěže cyklistů na dopravním hřišti v Příbrami. Přestože se neumístili na medailových místech, dali do soutěže všechny své síly
a schopnosti a dopoledne si užili.
Fotografie naleznete zde.