Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 16. května se vybraní žáci z 5.C zúčastnili dopravní soutěže cyklistů na dopravním hřišti v Příbrami. Přestože se neumístili na medailových místech, dali do soutěže všechny své síly
a schopnosti a dopoledne si užili.
Fotografie naleznete zde.