Kroužek volejbalu

Po celý školní rok jsme se pravidelně každé pondělí scházeli na kroužku volejbalu. V pondělí jsme jej slavnostně zakončily předáním diplomů a sladkou odměnou. Již teď se těšíme na nový školní rok,
ve kterém se opět budeme scházet na volejbale a doufáme, že k nám zavítají i noví členové. Foto naleznete zde.
K. Sobotková a N. Pazderová