Testování žáků 9. ročníků

V květnových dnech se žáci devátých ročníků zúčastnili výběrového testování žáků Českou školní inspekcí. Všechny testy proběhly v elektronické podobě a vycházely z požadavků vymezených v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školu. Naši žáci byli testovaní v předmětech český jazyk, angličtina a informatika.