Přihláška do školní družiny na rok 2017/18

Rodiče budoucích prvňáčků mohou své dítě zapsat do školní družiny na schůzce konané dne 8. června 2017

Od 12. června 2017 mohou zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují, vyplnit
přihlášku na školní rok 2017/18 (ke stažení zde) v odděleních ŠD nebo mohou vyplněnou přihlášku odeslat
na e-mailovou adresu 
sd1zs@seznam.cz (i během letních prázdnin).

Zápis do školní družiny proběhne první týden školního roku 2017/18.
K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku, přednostně však žáci 1. a 2. tříd.