Recitační soutěž v Památníku Karla Čapka ve Strži

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos po vyváženém školním kole reprezentovali naši školu tito žáci:1. a 2. ročník zastupoval Václav Ulrych z II.A, za 3. a 4.ročník recitovala Tereza Mirčeva ze IV.A a za 5. ročník Jitka Hodačová
z 5.B. Vlastní báseň přednesla Eliška Vimmerová ze IV. C.
Přes velkou konkurenci obsadila Jitka Hodačová ve své kategorii 2. místo. Herec a režisér
Ondřej Kepka se žáky diskutoval a radil jim, jak ještě vylepšit svůj projev. Všechny soutěžící pochválil a ocenil jejich
velký zájem o poezii. Příjemně prožité dopoledne 2. 6. 2017 se spoustou zážitků rychle uběhlo.
Olga Kvapilová