Slavnostní pasování prvňáčků

Dne 31.ledna 2013 v KD v Dobříši proběhlo za přítomnosti Městské knihovny Dobříš a naší školy slavnostní pasování na čtenáře knihovny. Všichni prvňáčkové získali titul „čtenáře knihovny“ a zároveň jim byl předán čtenářský průkaz a první vysvědčení. Podpořit žáčky přišli jejich rodiče, příbuzní a kamarádi.Fotografie naleznete zde.

Soutěž Mladý Demosthenes – 1. místo

V úterý 29. ledna jsem se zúčastnila regionálního kola soutěže Mladý Demosthenes.
Je to soutěž v umění komunikace. Každý účastník si připraví monolog na libovolné téma
a při jeho přednesu se hodnotí nejen verbální projev, ale i mimika, vystupování a dodržení stanoveného časového limitu. Během pěti hodin se předvedlo na jevišti v divadle soukromé školy Open Gate v Babicích, kde se soutěž konala, přes 40 soutěžících všech věkových kategorií. Continue reading

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

Continue reading

Módní návrháři ze III. oddělení ŠD

V naší družince jsme si zahráli na módní návrháře.
Moc se nám to líbilo, podívejte se na naše návrhy (zde).
Želvičky ze III. oddělení ŠD

 

Škola v přírodě Dolní Dvůr – vyhodnocení

Fotografie ze závěrečného vyhodnocení
naleznete zde.

 

Škola v přírodě Dolní Dvůr – středa

Fotografie z odpoledního koupání v bazénu
naleznete zde a večerní diskotéky zde.

 

Talent I. oddělení ŠD

Ve středu 16.1. jsme s družinkou prožili úžasné odpoledne. Hledali jsme talent. Předvedli se nám kouzelníci, zpěváci, malíři, gymnastky i tanečnice.  Porota měla opět nelehký úkol. Soutěž se nám moc líbila a i povedla. Všichni soutěžící předvedli vydařená vystoupení a patří jim i veliký obdiv
za odvahu.
vychovatelka P. Lojínová

IV. oddělení ŠD – Zvířátka v zimě

Toto téma jsme probírali celý týden ve školní družince. Nejvíce nás však zaujali ptáčci,
kteří u nás přes zimu zůstávají, a proto jsme si je namalovali a vytvořili v 3D krajině.
Fotografie naleznete zde.

 

Příbramský turnaj ve vybíjené

Bezva parta děvčat třetích ročníků se zúčastnila 17.ledna 2013 turnaje ve vybíjené. Děvčata sehrála čtyři utkání s 50% úspěšností a o jeden život nepostoupila do finále.Turnaj se jim moc líbil.
Za děvčata Jarka Nováková

 

Vyhodnocení LVVZ

Fotografie z vyhodnocení LVVZ
naleznete zde.

 

Den otevřených dveří

This gallery contains 21 photos.

Novinky z lyžařského výcviku

Další fotografie z lyžařského výcviku naleznete zde (procházka a večerní zábava) a zde (závody).

Lyžařský výcvik Krkonoše

Fotografie z lyžařského výcviku v Krkonoších
naleznete zde.

 

Podpora projektů Lékařů bez hranic

V prosinci 2012 se někteří žáci 5. C – Eliška Brandová, Adéla Oborníková, Nikola Němcová,
Václav a Veronika Kroupovi se rozhodli finančním darem podpořit projekty Lékařů bez hranic,
za což obdrželi v lednu tohoto roku děkovný list.

 

Vybíjená – okresní kolo

Ve čtvrtek 12. 1. 2012 se vybraní žáci 2. a 3. tříd zúčastnili okresního kola ve vybíjené v Příbrami. Naše škola byla nasazena do skupiny se ZŠ Rožmitál, ZŠ Březnice, ZŠ pod Svatou Horou a
ZŠ Br. Čapků.
Ve skupině se našim chlapcům nepodařilo vyhrát pouze nad týmem ZŠ Březnice a do finále postoupili z druhého místa. Continue reading

Den otevřených dveří

10. ledna přivítala naše škola veřejnost v rámci akce Den otevřených dveří. Prostory školy jsou touto dobou přístupné každoročně. Žáci 9. tříd nejprve návštěvníky přivítali a pak školou provedli. Mimo jiné je seznámili s odbornými učebnami informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, kde žáci 9. ročníku prováděli spoustu zajímavých pokusů. Návštěvníci měli možnost vidět i výukové hodiny v ostatních třídách. Zájem byl veliký a rodiče i budoucí žáci naší školy odcházeli spokojeni a plni dojmů.
Fotografie naleznete zde.

Nabídka jazykového kurzu v Eastbourne

Z důvodu malého počtu zájemců se jazykový kurz neuskuteční.

Vánoční posezení II. oddělení ŠD

I u Kouzelníků v ŠD II jsme si užili vánoční pohodu, ochutnali napečené vánoční cukroví a rozbalili jsme si pěkné dárečky. Ale abychom jenom neseděli, trochu jsme si zasportovali a zasoutěžili.
Moc jsme si to užili.
Kouzelníci ze II. oddělení ŠD
Fotografie naleznete zde.

Spaní ve škole 7. A, B, C

Předvánoční pohodu si letos 7. C společně s dalšími žáky sedmých ročníků zpříjemnila spaním (nespaním) ve škole. Ve čtvrtek 20. 12. 2012 po úvodní přípravě tříd se naplno rozjely diskotéky a zábavný program. Kolem půlnoci pak všichni úspěšně absolvovali noční stezku odvahy, po které
už následoval přesun do spacáků a další program – filmy, hry, povídání….. hlavně neusnout – to se také většině žákům podařilo a tak můžeme celou akci považovat za velmi zdařilou.
Kristýna Halaburdová
Fotografie naleznete zde.

Besídka I. oddělení ŠD

Ve středu jsme si v naší družince udělali vánoční besídku. Měli jsme pohoštění i dárečky
pod stromečkem. Paní vychovatelka si pro nás navíc připravila i soutěže. Nakonec jsme se pěkně vyřádili při diskotéce. Bylo to super.
Žáci ŠD I
Fotografie naleznete zde.

Vánoční besídka IV. oddělení ŠD

Ve středu 19.12. jsme si v ŠD ,, U Strašidýlek ” uspořádali vánoční besídku. Maminky nám přichystaly krásné pohoštění, zazpívali jsme si vánoční koledy a nakonec si děti rozdaly dárečky, které jim všem udělaly velikou radost.
L. Petrlíková
Fotografie naleznete zde.

Beseda s policií

Ve čtvrtek 20.12. 2012 proběhla beseda s policií ČR. Třídy 4.A, B, C a 2.A s velkým zájmem sledovaly přednášku tiskové mluvčí příbramského rajonu. Děti si nejen prohlédly, ale i vyzkoušely výzbroj policistů. Všem dětem se pořad líbil.

Muzeum betlémů v Karlštejně

Třídy 2.A a 2.B dnes navštívily Muzeum betlémů v Karlštejně. Dětem se líbily betlémy ze dřeva, chleba i perníků… Nejvíce je ale nadchl karlštejnský královský loutkový betlém, který byl doplněn vyprávěním Karlštejnské pohádky, úryvky ze Smetanovy Mé vlasti a českou hymnou.
Mgr. O. Kvapilová
Fotografie naleznete zde.

Vánoční projekt

Vánoce se kvapem blíží a tak není divu, že jsme se chtěli o těchto svátcích dozvědět co nejvíce. Umožnily nám to paní učitelky, které si pro nás připravily dopoledne, které nás vánočně naladilo, celou školu krásně provonělo a hlavně nás seznámilo s tradičními českými Vánocemi. Navštěvovali jsme vyzdobené třídy, četli si vánoční pohádky, vyzkoušeli si staročeské vánoční zvyky a plnili nejrůznější úkoly spjaté s touto tematikou. Continue reading

Tučňáci a sněhuláci III. oddělení ŠD

V naší školní družince jsme vyráběli tučňáky a sněhuláky – přáníčka k Vánocům pro naše nejmilejší. Fotografie naleznete zde.
Žáci III. oddělení ŠD

Vánoční turnaj ve vybíjené

14. prosince jsme hráli turnaj ve vybíjené. Hráli tam žáci 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B a 3.C. Nebyli tam jen hráči, ale i roztleskávačky. Byl tam i velký hluk, protože jsme všichni fandili. Vše bylo velmi napínavé
až do konce. Nakonec zvítězily všechny třetí třídy, ale druhé třídy byly také moc šikovné. Moc se nám
to líbilo.
Žáci 3.B (Fotografie naleznete zde.)

Hrajeme si na školu II

Fotografie naleznete zde.

Adventní Drážďany

Ve středu 12. prosince jsme se my, němčináři 7. až 9. tříd, vydali do Drážďan. Nejprve jsme si prohlédli stálou výstavu Člověk jako dobrodružství v Deutches Hygiene – Museum. Zde jsme viděli maxi model buňky, otestovali jsme svůj pohybový talent na balanční dráze a vyzkoušeli jme si, jaké je to být starý.
V části věnované menším dětem jsme procházeli zrcadlovým bludištěm a tunelem s úplnou tmou. Continue reading

Beseda v Městské knihovně v Dobříši

Žáci druhého ročníku navštívili 13.12. knihovnu, kde pro ně paní knihovnice Švehlová připravila pořad o ilustrátorech dětských knížek. J. Ladu, V. Čtvrtka, J. Čapka, O. Sekoru, V. Klimtovou naši žáci dobře poznali. Při besedě se více seznámili s dalšími ilustrátory, takže v závěrečné skupinové práci poznali i
A. Borna, H. Zmatlíkovou, Z. Smetanu, Z. Milera a K. Frantu. Continue reading

Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníků

V úterý 11. 12. se konal turnaj ve vybíjené. Zúčastnili se zástupci 4. a 5. ročníků. Všichni hráči bojovali s plným nasazením. Vítězem turnaje se stala třída 5. A a hned za ní se umístila 5. B.
K. Šindelářová
Fotografie naleznete zde.