Den otevřených dveří

10. ledna přivítala naše škola veřejnost v rámci akce Den otevřených dveří. Prostory školy jsou touto dobou přístupné každoročně. Žáci 9. tříd nejprve návštěvníky přivítali a pak školou provedli. Mimo jiné je seznámili s odbornými učebnami informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, kde žáci 9. ročníku prováděli spoustu zajímavých pokusů. Návštěvníci měli možnost vidět i výukové hodiny v ostatních třídách. Zájem byl veliký a rodiče i budoucí žáci naší školy odcházeli spokojeni a plni dojmů.
Fotografie naleznete zde.