Soutěž Mladý Demosthenes – 1. místo

V úterý 29. ledna jsem se zúčastnila regionálního kola soutěže Mladý Demosthenes.
Je to soutěž v umění komunikace. Každý účastník si připraví monolog na libovolné téma
a při jeho přednesu se hodnotí nejen verbální projev, ale i mimika, vystupování a dodržení stanoveného časového limitu. Během pěti hodin se předvedlo na jevišti v divadle soukromé školy Open Gate v Babicích, kde se soutěž konala, přes 40 soutěžících všech věkových kategorií. Odborná porota, včele s profesionální moderátorkou Janou Adámkovou, neměla lehký úkol
– vybrat vítěze jednotlivých kategorií.
Moc mě potěšil úspěch mého příspěvku „Zdravý životní styl“ – 1. místo. A tak mě teď čeká natočení dvouminutového videa a postup do krajského kola.
Kamila Paulová, 9. B