Vyhodnocení LVVZ

Fotografie z vyhodnocení LVVZ
naleznete zde.