Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz.

  • Přihlášky
    nejpozději do 22. 2. 2013 odevzdat k tisku a k potvrzení klasifikace (nanečisto, vyplňuje žák ve škole s vyučujícím),
  • do 15. 3. 2013 doručit přihlášky na vybrané školy (podepsané, potvrzené lékařem – některé školy nežádají, s termínem přijímací zkoušky).
  •  Zápisový lístek
  • od 10. 1. do 31. 3. 2013 vyzvedne osobně zákonný zástupce u tř. učitele 
    – odevzdává se na jednu vybranou školu, kam je žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.