Spaní ve škole 7. A, B, C

Předvánoční pohodu si letos 7. C společně s dalšími žáky sedmých ročníků zpříjemnila spaním (nespaním) ve škole. Ve čtvrtek 20. 12. 2012 po úvodní přípravě tříd se naplno rozjely diskotéky a zábavný program. Kolem půlnoci pak všichni úspěšně absolvovali noční stezku odvahy, po které
už následoval přesun do spacáků a další program – filmy, hry, povídání….. hlavně neusnout – to se také většině žákům podařilo a tak můžeme celou akci považovat za velmi zdařilou.
Kristýna Halaburdová
Fotografie naleznete zde.