Svíčkárna Šestajovice

Dne 12. dubna 2017 uspořádala 2.A, 2.B, 2.C a 5.C exkurzi do Šestajovic. V areálu svíčkárny děti navštívily různé výrobní dílny, ve kterých si vyráběly, tvořily a zdobily svíčky, mýdla a koupelové soli.
Po skončení dílen si děti se zájmem prohlédly a pohladily zvířátka, která žijí na zdejší minifarmě.
I když nám počasí nepřálo, výlet byl zdařilý a všem se líbil. Fotografie naleznete zde.

Vyhodnocení sběru papíru

I když to zpočátku tak nevypadalo, jarní sběr papíru se vydařil. Celkem se odevzdalo 1380 kg papíru. Continue reading

Pangea – výsledky školního kola

V únoru se 130 žáků 4. – 9. ročníku naší školy zapojilo do 3. ročníku matematické soutěže Pangea, ve které žáci řeší zajímavé a netradiční úlohy z matematiky. Výsledky byly odeslány ke zpracování a začátkem dubna zveřejněny na webu. Continue reading

Den s knihou – projektový den na 1. stupni

Páté třídy představily svým mladším spolužákům významné spisovatele – Josefa Ladu,
Boženu Němcovou a Ondřeje Sekoru. Každá skupina věnovala přípravě maximum a objevilo
se mnoho nápadů. Se svými prezentacemi byli žáci spokojeni a i jejich mladší spolužáci kvitovali
velmi zdařilé výkony. Continue reading

Expedice ,,KARAKORAM“

Jako již každoročně, i letos se vybraní žáci devátých tříd zúčastnili soutěže s názvem EXPEDICE KARAKORAM, která se konala v lanovém centru v pražských Vysočanech. Na úvod byli žáci seznámeni se základními informacemi o průběhu celé soutěže. Poté si vyzkoušeli jistit své kamarády
a také zdolali první překážky. Continue reading

Minibasket – dívky

Dne 5.dubna se v Příbrami konalo okresní kolo v minibasketu. Turnaje se zúčastnilo družstvo děvčat ve složení: Linda Šlápotová 5.B, Veronica Zucchi 5.B, Jitka Hodačová 5.B, Hanka Petáková 5.B, Amalie Veselá 5.B, Marie Kuchařová 5.C, Natálie Machková 5.C, Barbora Housková 4.B, Fatima Dieng 4.A a Tereza Mirčeva 4.A. Continue reading

Fotografie ze zápisu

Fotografie ze čtvrtečního zápisu naleznete zde,
z pátečního zde.

Hokejbal v Mníšku pod Brdy – 1. místo

Ve dnech 30. a 31. března se v Mníšku pod Brdy konal hokejbalový turnaj, kterého se zúčastnili
chlapci z 1. stupně. Ve čtvrtek nás odjela reprezentovat dvě družstva z 1. až 3. třídy a v pátek bojovala
o medaile dvě družstva ze 4. a 5. třídy. Do celého turnaje vstoupili chlapci s chutí a s nadšením, což se projevilo při hře, ve které všichni odvedli poctivý výkon. 1., 2. a 3. třída se vrátila se dvěma poháry
za 1. a 3. místo, 4. a 5. třída přivezla také dva poháry – za 1. a 2. místo. Continue reading

Basketbal – okresní kolo

Ve čtvrtek 30. března se v Příbrami pořádal basketbalový turnaj pro 4. a 5. ročníky ZŠ.
Celkem hrálo deset mužstev. Ta byla rozdělena do dvou kategorií, z kterých dále postupovali
dva nejlepší. Naši chlapci svedli urputné boje a štěstí jim přálo. Dostali se až do semifinále,
kde je ale porazil vítězný tým turnaje. Continue reading

Basketbalový turnaj

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 a v úterý 28. 3. 2017 se uskutečnilo na ZŠ v Příbrami okresní kolo v basketbalu III. kat. chlapců a dívek. Družstvo chlapců naší školy ve složení Tobias Bröstl, Václav Hylmar, Mikuláš Hylmar, Dominik Slíva, Sebastián Fielis, Denis Branšovský, Lukáš Forejt a Vojtěch Panuška se ve své skupině 16. 3. 2017 utkalo se ZŠ Březové hory, ZŠ Březnice, ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ 28. října. Continue reading

Techmánie Plzeň

Ve čtvrtek 30. března vyjeli žáci 6., 8. a 9. ročníku na exkurzi do Techmánie v Plzni.
Co se jim nejvíce líbilo, si můžete přečíst zde.
Fotografie naleznete zde.

Předškoláci ve škole – další foto

Protože se blíží zápis do prvních tříd, navštívily nás postupně děti z dobříšských mateřských škol. Podívaly se do prvních tříd, vyzkoušely si sedět v lavicích, poslechly si, jak už umí číst jejich kamarádi, prostě se zapojily do výuky: počítaly, kreslily, pracovaly u interaktivní tabule, některé se naučily i písmenko, zazpívaly si, kreslily. Mnoho z nich se už těší do školy. Continue reading

Matematický klokan 2017

I v letošním roce se žáci 1. stupně zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan v kategorii Cvrček a Klokánek. Continue reading

Den otevřených dveří

Dne 17. 3. 2017 se na naší škole konal Den otevřených dveří. Hosty provázeli žáci z 9.A a 9.B, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé informace, říkali jim své vlastní zážitky ze školy, z výletů a odpovídali  jim na otázky. Continue reading

Muzeum Dobříš

V tomto týdnu jsme navštívili Muzeum Dobříš. Ti nejmenší z nás si povídali o koloběhu vody. My starší jsme se dozvěděli o výrobě rukavic a rozšířili jsme si další vědomosti o vodě. Moc se nám líbily pokusy. Fotografie naleznete zde.
Žáci prvních, třetích a čtvrtých tříd

Upozornění pro strávníky

Vzhledem k výraznému nárůstu cen všech vstupních surovin dochází od 1. dubna 2017
k navýšení ceny obědů o 3 Kč pro jednotlivé kategorie strávníků.  Continue reading

Turnaj ve vybíjené – dívky

V úterý 14. března 2017 se dívky pátých ročníků zúčastnily turnaje ve vybíjené v Příbrami. Naše družstvo statečně bojovalo, aby získalo nějaké ocenění. Utkání byla velmi těžká a  vyrovnaná. I přes veškerou snahu se děvčatům nepodařilo postoupit do užších bojů o lepší umístění. Continue reading

Dopoledne s Helpíkem – 1. stupeň

V pátek 10. března se v naší škole konal Helpíkův den. Přednášky probíhaly pod vedením
profesionálů a byly zaměřeny na zvládnutí krizových situací (především na procvičení život zachraňujících dovedností). Žáci rozvíjeli své myšlení, úroveň dosud získaných dovedností
a diskutovali nad jednoduchými postupy, jak přispět k záchraně toho nejcennějšího – lidského života. Continue reading

Projekt “Sněhuláci pro Afriku”

V lednu se naše škola zapojila do projektu, jehož cílem bylo postavit co nejvíce sněhuláků. Stále jsme čekali na sněhovou nadílku a těšili se na stavění. Zima u nás ovšem stavění příliš nepřála. Sněhu bylo málo a byl přemrzlý. Sněhuláky jsme tedy spíše nakreslili. Continue reading

Hod vlaštovkou

Dne 13. března se uskutečnila „Soutěž v hodu papírovou vlaštovkou“. Již tradičně se koná pro žáky
6. ročníku a je zpestřením  matematiky při výuce úhlů. Mnozí se přesvědčili, že vlaštovka musí být
osově souměrná, jinak daleko nedoletí. Continue reading

Přednáška Policie ČR

Dne 9. 3. 2017 přijala pozvání naší školy a navštívila nás poručík Bc. Monika Schindlová, DiS, tisková mluvčí PČR. Seznámila žáky s nebezpečím používání facebooku a mobilu, s rizikem seznamování se a navazování kontaktu s neznámými osobami tímto způsobem. Continue reading

Volné dny pro žáky školy – vyhlášení

Informace o vyhlášení volných dnů pro žáky školy naleznete zde (ke stažení v PDF).

Oznámení školní družiny

Školní družina  vyhlašuje na  měsíc březen sběr papíru. Tříděný, pevně svázaný a zvážený papír odkládejte u třídy 1.A. Množství hlaste třídním učitelům. Neodevzdávejte knižní vazby.
Děkujeme

Biologická olympiáda 2016/2017

V tomto školním roce se školního kola biologické olympiády zúčastnilo celkem 67 žáků
(kategorie C – 27 žáků, kategorie D – 40 žáků). Téma aktuálního ročníku znělo „Detektivem v přírodě“.
Žáci se seznámili s rozličnými typy stop (otisky tlapek, požerky, zbytky potravy, trusu apod.), které organismy v přírodě zanechávají. Continue reading

UVČ – příprava výstavy

Ve středu 22. 2. 2017 jsme se na hodinách Užitých výtvarných činností hodně pobavili. Paní učitelka Skalická přišla s nápadem vyrobit si sádrovou masku. Nápad se nám velmi líbil, jenom jsme se trochu obávali patlání sádrové hmoty na náš obličej. Dopadlo to ale lépe, než jsme očekávali, nikomu se nic nestalo, jenom jsme měli problémy  se smíchem, nemohli jsme přestat se smát.
Continue reading

Turnaj ve volejbale

V úterý 21. 2. a ve středu 22. 2. se v Příbrami na ZŠ pod Svatou Horou konal turnaj ve volejbale.
Své dovednosti v úterý nejprve předvedli chlapci. Hráli ve složení: Kilián, Patkaň, Bartoš, Kouba, Havrdlík, Kalbáč, Vlček, Kudrna a Drnec. Ve skupině narazili na silné soupeře, takže nakonec
skončili na 3.,nepostupovém místě. I tak si chlapci zaslouží pochvalu za jejich obrovskou snahu. Continue reading

Škola hrou ve Středoafrické republice

Není všude ve světě samozřejmostí, že mají děti možnost vzdělávat se a mít dostatek prostředků
k výuce čtení, psaní a počítání. Proto jsme se rozhodli, že se také alespoň s minimální pomocí zapojíme do projektu české organizace SIRIRI – „Škola hrou ve Středoafrické republice“ (více zde). Continue reading

Souhrnné informace k zápisu do 1. roč. pro škol. rok 2017/2018

Souhrnné informace k zápisu do 1. roč. pro škol. rok 2017/2018 naleznete zde (ke stažení v PDF): Continue reading

Hrajeme si na školu II

Fotografie ze čtvrtečního setkání předškoláčků
v tělocvičně naší školy naleznete zde.

Pasování do řádu čtenářského – 1.A

Fotografie naleznete zde.