Dopoledne s Helpíkem – 1. stupeň

V pátek 10. března se v naší škole konal Helpíkův den. Přednášky probíhaly pod vedením
profesionálů a byly zaměřeny na zvládnutí krizových situací (především na procvičení život zachraňujících dovedností). Žáci rozvíjeli své myšlení, úroveň dosud získaných dovedností
a diskutovali nad jednoduchými postupy, jak přispět k záchraně toho nejcennějšího – lidského života.
Fotografie naleznete zde.