Biologická olympiáda 2016/2017

V tomto školním roce se školního kola biologické olympiády zúčastnilo celkem 67 žáků
(kategorie C – 27 žáků, kategorie D – 40 žáků). Téma aktuálního ročníku znělo „Detektivem v přírodě“.
Žáci se seznámili s rozličnými typy stop (otisky tlapek, požerky, zbytky potravy, trusu apod.), které organismy v přírodě zanechávají. Prostudováním materiálů se připravili na první teoretickou část školního kola – test. Druhou částí pak bylo poznávání přírodnin, 15 zástupců z říše rostlinné
a 15 z živočišné. Do poslední praktické části postoupili pouze soutěžící, kteří dosáhli minimálně 32 bodů (kategorie C), respektive 40 bodů (kategorie D). Z kategorie C na postup dosáhlo deset žáků, z kategorie D pak žáků třináct.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že i v příštím roce se do biologické olympiády přihlásí v takto hojném počtu.
V okresním kole naši školu budou reprezentovat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě, náhradnice jsou pak děvčata, která skončila na místě 4. Do dalších biologických bojů jim držíme palce. Fotografie naleznete zde.

Postupující:
Kategorie D:

  • 1. místo Honzálek Jiří VI. C
  • 2. místo Debnárová Alena VII. A
  • 3. místo Hušková Adéla VII. B
  • 4. místo Kratochvílová Alžběta VII. B

Kategorie C:

  • 1. místo Jechová Veronika IX. A
  • 2. místo Průšová Aneta VIII. C
  • 3. místo Drapáková Eva IX. B
  • 4. místo Sirotková Zuzana VIII. B