Den s knihou – projektový den na 1. stupni

Páté třídy představily svým mladším spolužákům významné spisovatele – Josefa Ladu,
Boženu Němcovou a Ondřeje Sekoru. Každá skupina věnovala přípravě maximum a objevilo
se mnoho nápadů. Se svými prezentacemi byli žáci spokojeni a i jejich mladší spolužáci kvitovali
velmi zdařilé výkony. Všechny páté třídy si tento den užily a věříme, že byly inspirací pro ty další. Průběh akce a vydařené výstupy najdete na fotografiích (zde).