Předškoláci ve škole – další foto

Protože se blíží zápis do prvních tříd, navštívily nás postupně děti z dobříšských mateřských škol. Podívaly se do prvních tříd, vyzkoušely si sedět v lavicích, poslechly si, jak už umí číst jejich kamarádi, prostě se zapojily do výuky: počítaly, kreslily, pracovaly u interaktivní tabule, některé se naučily i písmenko, zazpívaly si, kreslily. Mnoho z nich se už těší do školy.
Fotografie naleznete zde: 4. MŠ5. MŠ2. MŠ.