Vyhodnocení sběru papíru

I když to zpočátku tak nevypadalo, jarní sběr papíru se vydařil. Celkem se odevzdalo 1380 kg papíru.
Za toto množství se velkým dílem zasloužil Michal Duba, který donesl 636 kg papíru a jeho třídě tak zajistil vítězství.
1. místo tedy obsadila třída 2.C s 1 072,80 kg, na 2. místě se umístila třída 2.A s 138 kg a na 3. místě třída 3.A s 84,5 kg.
Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme vítězům.
Školní družina