Svíčkárna Šestajovice

Dne 12. dubna 2017 uspořádala 2.A, 2.B, 2.C a 5.C exkurzi do Šestajovic. V areálu svíčkárny děti navštívily různé výrobní dílny, ve kterých si vyráběly, tvořily a zdobily svíčky, mýdla a koupelové soli.
Po skončení dílen si děti se zájmem prohlédly a pohladily zvířátka, která žijí na zdejší minifarmě.
I když nám počasí nepřálo, výlet byl zdařilý a všem se líbil. Fotografie naleznete zde.