Den Země 2017

Již ve čtvrtek 20. 4. jsme se zapojili do oslav Dne Země. Děti navštěvující školní družinu přijaly pozvání na program, který připravilo město Dobříš, tentokrát na téma „Stavby ve všech podobách“. Hlavní program na naší škole probíhal v pátek.
Žáci 7. ročníku se vydali na Bzdinku. Jejich úkolem bylo vytvořit „Paletku přírodnin“. Vše pro ně začalo ve škole luštěním křížovek, pak následovala procházka na Bzdinku (fotografie zde).
Pro žáky 1. až 6. tříd byla připravena řada stanovišť v anglickém parku, skateparku, na hřišti u školy a v tělocvičně. Bohužel nám mrazivé počasí nedovolilo využít venkovní prostory, a tak celá akce proběhla v budově školy.
Děti postupně procházely tradičními stanovišti – První pomoc, Poznávání přírodnin, Ekologie, ale i stanovišti zaměřenými na Mezinárodní rok udržitelného turismu – Letem světem, Srdce Evropy, Londýnská, Zeměpisný kvíz, Svět kolem nás. Nesmělo chybět stanoviště seznamující děti s Ptákem roku 2017 – datlem černým. Celou akci doplnily úkoly prověřující dovednosti – Hnízdo, Uzlovačka, Postřeh či vědomosti – Kdo tady mluví, Záchranářská stanice, Lušťovka (fotografie naleznete zde).
K úkolům spojených se Dnem Země patří úklid prostranství začínající u školy a končící v prostorách parku. Vzhledem k nepříznivým podmínkám jsme ho museli odložit na následující dny. Výsledky svého snažení se žáci dozvědí v průběhu tohoto týdne. Poděkování patří pedagogům a žákům 8. a 9. ročníku, kteří na stanovištích pomáhali.
Speciálním úkolem zadaným již na počátku dubna bylo vytvoření pohlednic, které měly pozvat turisty k návštěvě Dobříše či jiných měst České republiky. Chtěli jsme tím dětem připomenout Mezinárodní rok udržitelného turismu. Vybrat z nich ty nejlepší bylo velmi těžké, všechny totiž byly úžasné. Odměněni tedy budou všichni tvůrci pohlednic. Práce žáků budou
k vidění v přízemí naší školy.

Jitka Hadamovská