Úspěch ve fotografické soutěži

V dubnu se konala fotografická soutěž pro děti, kterou pořádala Vodohospodářská společnost Dobříš. Téma soutěže bylo Dobříšská voda. Každý účastník mohl do soutěže poslat maximálně tři fotografie.
Byly dvě věkové kategorie, kategorie pro 1. stupeň a kategorie pro 2. stupeň.
V kategorii pro 2. stupeň zvítězila žákyně naší školy Karolína Dušková, která vyhrála nafukovací člun. Ve stejné kategorii se na 4. místě umístila také žákyně naší školy Anna-Marie Vodičková, která získala sportovní láhev. Obě dívky jsou ze třídy 6. C. Blahopřejeme! Fotografie naleznete zde.
A. Kubátová