Doplňující zápis dětí do 1. ročníku – termín

Bližší informace o doplňujícím zápisu dětí do 1. ročníku naleznete zde (ke stažení v PDF).

Zápis do 1. ročníku

Fotografie ze čtvrtečního zápisu
do 1. ročníku naleznete zde,
fotografie z pátku zde.

Okresní kolo v gymnastickém čtyřboji

Dne 2. 4. 2019 se na Dobříši uskutečnilo okresní kolo v gymnastickém čtyřboji. Závody bylo možné zorganizovat díky podpoře vedení naší školy a vstřícnosti 2. ZŠ Dobříš, která nám poskytla svojí tělocvičnu. Ceny pro vítěze zajistila společnost VHS Dobříš, které tímto děkujeme. Continue reading

Olympijský víceboj

Dne 29. března 2019 se uskutečnilo v Sedlčanech okresní kolo Olympijského víceboje. Soutěžilo se v pěti disciplínách (trojskok, hod medicimbalem, kliky po dobu 2 minut, přeskok přes švihadlo po dobu dvou minut a dribling na 10 m po dobu 2 minut).
Naší školu reprezentovali: Continue reading

Postup do celorepublikového finále soutěže Komenský a my

Žákyně 9.C Martina Jechová postoupila se svojí slohovou prací na téma Lidé kolem mne do celostátního finále soutěže Komenský a my. Tato literárně historická a výtvarná soutěž pro děti a mládež je zaměřena na život a dílo J. A. Komenského. Finále proběhlo v Brandýse nad Orlicí ve dnech 27.- 29. 3. Continue reading

Minibasket chlapci

Ve středu 27. 3. 2019 proběhlo na ZŠ Školní Příbram okresní kolo v minibasketu kategorie II. – starší žáci. Naši školu v tomto turnaji reprezentovali: Sebastian Jager, Tomáš Hrazdíra, Štěpán Kvapil, Jan Kutman, Ondřej Panuška, David Bartoš, Jonáš Marek, Ondřej Schneider, Antonín Laštovka, Lukáš Micka. Continue reading

Basketbal – okresní kolo dívky

Ve středu 27.3. 2019 se na ZŠ Školní v Příbrami konal turnaj v basketbale dívek III. kategorie. Naší školu reprezentovalo družstvo ve složení: Hana Petáková, Anežka Kotěrová, Linda Šlápotová, Magda Radová, Marie Kuchařová, Veronica Zucchi, Kristýna Skořepová, Fatima Dieng, Štěpánka Dostálová a Nikola Slívová. Continue reading

Vlaštovka 2019 – 6. ročník

Dne 26. března se uskutečnila pro žáky 6. ročníku již tradiční „Soutěž v hodu papírovou vlaštovkou“, která je zpestřením matematiky při výuce úhlů a osové souměrnosti. Žáci doma skládání vlaštovky natrénovali a těchto zkušeností poté využili ve školním kole.
A tady jsou výsledky: Nejdelší let a rekord školy 13,1 m předvedl Václav Lorenc z 6. A, Continue reading

Hasík 2. ročník

V měsíci březnu se děti 2. ročníku zúčastnily projektu Hasík. Během setkání se ve škole dětem věnovali dobrovolní hasiči Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dobříš. Představili dětem malého pomocníka Hasíka, seznámili děti s prací hasičů a také s tím, jak se chovat při požáru. Od hasičů děti získaly užitečné rady a informace. Continue reading

Pro Tibet 2019

Městská knihovna Dobříš zprostředkovala ve dnech 26. a 27. března pro žáky osmých a devátých tříd naší školy podnětné dopoledne věnované Festivalu ProTibet 2019. Festival už několik let organizuje obecně prospěšná společnost MOST ProTibet. V rámci Festivalu se žáci seznámili s inspirativními dokumenty Útěk přes Himaláje a Na druhé straně Himaláje, Continue reading

Divadelní akademie 2019

Video z přípravy divadelního představení Doktorská pohádka naleznete zde.

Recyklujeme stará trika

Během pracovní výchovy žáci 3. C vytvořili pěkné tašky ze starých a nepoužívaných trik pouze s využitím nůžek a vázáním uzlíků. Díky této činnosti jsme se naučili nejen pracovat s různými materiály, ale také jsme recyklovali jinak nevyužitelné oblečení. Tašku někteří využili na tělesnou výchovu, případně jako dárek. Continue reading

Anglie – pátek

Poslední den našeho pobytu v Anglii jsme strávili v Londýně. Zbývalo nám v našem plánu ještě pár památek, proto bylo třeba vyjet poměrně brzy, abychom všechno stihli.
Po ranním rozloučení s rodinami jsme nasedli do našeho autobusu a vyrazili. Cestou nám naše paní průvodkyně vyprávěla pikantní historky britských panovníků a cesta nám rychle utekla. Continue reading

Velikonoční stodola a jarní tradice

Jarní období s sebou nese největší změny v přírodě a přináší nám též nejvýznamnější svátky tohoto období, a to Velikonoce. V pátek 22. března navštívili žáci čtvrtých a pátých ročníků Čechovu stodolu
v Bukové, kde se nachází výstava jarních tradic a velikonočních zvyků. Celou výstavou žáky provedl velmi milý průvodce pan Dorotka, který hravou formou žáky seznámil s velikonočními zvyky, Continue reading

Hrajeme si na školu II.

Již podruhé v tomto školním roce jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky. Sešli jsme se, abychom přivítali jaro říkadly a písničkami. Děti si vytvořily vlastní jarní dekoraci, kterou si odnesly domů.
Věříme, že se dětem v naší škole líbilo a těšíme se na ně u zápisu. Fotografie naleznete zde.
M. Kvapilová

Den otevřených dveří

Dne 21. března se konal Den otevřených dveří. Desítky rodičů s jejich dětmi provázeli po škole žáci
z devátých tříd, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé informace, vyprávěli jim své vlastní zážitky
ze školy, z výletů a odpovídali na otázky. Continue reading

Anglie – čtvrtek

Dnes jsme naši harrypotterovskou školu navštívili naposledy. Loučení s lektory bylo smutné, protože všem studentům se výuka moc líbila a lektoři je moc chválili. Nejen pro jejich slušné chování, ale i pro nasazení a vtip, který byl kořením mnohých hodin. Po poslední hodině žákům vyučující předali certifikáty potvrzující absolvování kurzu a následovalo společné foto. Continue reading

Anglie – středa

Po dnešní dopolední výuce jsme vyrazili na krásný středověký hrad Hever Castle. Dozvěděli jsme se spoustu informací z anglické historie, hlavně o Anně Boleynové a Jindřichu VIII. Počasí nám opět přálo, takže jsme obdivovali i krásné zahrady obklopující hrad. Někteří se prošli i zeleným bludištěm z tisu.
Večer už jsme zase spěchali ke svým hostitelským rodinám. Foto zde.

Anglie – úterý

Dnešní dopoledne nás čekala opět naše harrypotterovská škola, ve které byli žáci trochu uvolněnější, protože si na rodilé mluvčí pomalu zvykají. Po škole jsme se vydali do starobylého městečka Hastings, známého bitvou z r. 1066, ale také svými pašeráckými jeskyněmi. A do nich jsme právě mířili. Jeskyně byly úžasně interaktivní, ale tím pádem pro některé žáky strašidelné. Continue reading

Anglie – pondělí

Dnešní dopoledne jsme strávili v anglické škole. Nejdřív žáky nadchla samotná budova, vypadala jako vystřižená z Harryho Pottera. Ale hned je nadchli i tři učitelé, rodilí mluvčí, kteří žáky budou učit každé dopoledne až do čtvrtka. Continue reading

První den jazykového pobytu v Anglii

Po sobotním přejezdu západní Evropy jsme se v časných ranních hodinách nalodili na trajekt a po půl druhé hodině plavby nás přivítal anglicky přístav Dover. Odtud jsme vyrazili do Londýna a kolem osmé hodiny jsme už kráčeli po naplánované trase. Metrem jsme přejeli z North Greenwich na Westminster station, odtud jsme prošli kolem Big Benu, Houses od Parliament, Westminsterského opatství, Continue reading

Finanční gramotnost na 1. stupni

I v letošním školním roce jsme se v předstihu zapojili do mezinárodního projektu Global Money Week. Tato akce bojuje proti chudobě, podporuje finanční gramotnost a šíří osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. A jak to u nás ve škole probíhalo? Celé dopolední vyučování pracovali žáci prvního stupně projektově na tématech zaměřených na finanční gramotnost. Continue reading

Basketbalový turnaj – 2. místo v okresním kole

Ve středu 6.3.2019 proběhlo na ZŠ Březové Hory okresní kolo basketbalového turnaje III. kat mladších žáků. Naši školu v tomto turnaji reprezentovali Václav Hylmar, Josef Lojín, Tomáš Havlík, Tomáš Obermajer, Matěj Dragoun, Jakub Lachman, Tadeáš Stibor, David Hadraba, Vojtěch Dragoun, Kryštof Kšána. Continue reading

Video ze ŠVP 1.C (Dolní Dvůr, Krkonoše)

Video naleznete zde.

Veselé zoubky u prvňáčků

V pátek se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky, který již devátým rokem realizuje společnost dm. Děti měly možnost si zopakovat, jak si správně čistit zoubky, dozvěděly se i nové informace o chrupu a jak podporovat jeho zdravý růst. K tomu všemu nám posloužil interaktivní program, pracovní listy a nakonec i zábavná vzdělávací pohádka Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Continue reading

Hrajeme si na školu I

Dnes jsme si u nás ve škole s předškoláky prvně Hráli na školu. Jaké měly děti vyučovací předměty?
Při hudební výchově si zazpívaly známé písničky ze školky a luštily hudební hádanky. Při tělocviku si protáhly tělo, rozloučily se se zimou a procvičily svoji obratnost. Za svoji výbornou práci byly odměněny. Fotografie naleznete zde. Continue reading

Vybíjená chlapců – 4. místo v okresním finále

Dne 18. února se naši žáci vydali do Příbrami na turnaj ve vybíjené. Do tohoto turnaje zasáhlo 16 týmů a úroveň byla opravdu vysoká. Naši hráči bojovali statečně. Někteří z nich byli na takovém turnaji poprvé a předváděli mistrovské, obětavé výkony. I proto si naše mužstvo čtvrté místo právem zasloužilo a v takové konkurenci je to velmi zajímavé umístění. Continue reading

Video z LVVZ 7. tříd – 2019

Video naleznete zde.

Tulipánový měsíc

V měsících lednu a únoru se třídy 5. A, 5. B a 4. B zapojily do projektu Tulipánový měsíc, který byl pod patronací nadace Amelie na podporu onkologicky nemocných.  V rámci pracovní a výtvarné výuky žáci vyráběli výrobky, které měly motiv tulipánu. Všichni žáci se do práce pustili s nadšením. Vznikly tak desítky krásných prací. Continue reading

Turnaj ve vybíjené – dívky

Ve středu 20. února se dívky čtvrtých a pátých ročníků zúčastnily okresního kola ve vybíjené v Příbrami. Naše družstvo ve složení T.Šafaříková, A.Drncová, S.Sauerová, P.Brožíková, A.Cichá, V.Pallová, T.Chourová, J.Moletzová, E.Patkaňová, N.Kšánová, J.Kujanová a L.Lachmanová statečně bojovalo, aby získalo nějaké ocenění. Continue reading