Den otevřených dveří

Dne 21. března se konal Den otevřených dveří. Desítky rodičů s jejich dětmi provázeli po škole žáci
z devátých tříd, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé informace, vyprávěli jim své vlastní zážitky
ze školy, z výletů a odpovídali na otázky.
V učebně fyziky, chemie a přírodopisu si paní učitelky J. Hadamovská,  E. Vávrová a J. Hamzová připravily různé pokusy a zajímavá cvičení, při kterých malí i velcí návštěvníci nebyli jen pasivními pozorovateli. V učebně informatiky byl největší zájem o Ozoboty.  Role pomocníků i hostesek si deváťáci báječně užili a patří jim veliké poděkování za skvěle odvedenou práci. Fotografie naleznete zde.
K. Sobotková