Velikonoční stodola a jarní tradice

Jarní období s sebou nese největší změny v přírodě a přináší nám též nejvýznamnější svátky tohoto období, a to Velikonoce. V pátek 22. března navštívili žáci čtvrtých a pátých ročníků Čechovu stodolu
v Bukové, kde se nachází výstava jarních tradic a velikonočních zvyků. Celou výstavou žáky provedl velmi milý průvodce pan Dorotka, který hravou formou žáky seznámil s velikonočními zvyky, pálením čarodějnic, stavěním májí, vynášením Morany, s názvy jednotlivých dnů v pašijovém týdnu a dalšími  velikonočními tradicemi. 
Poté se žáci přesunuli do tvořivé dílny, kde si vyrobili dřevěné ozdoby. Výlet se všem moc líbil. Fotografie naleznete zde.
Čtvrťáci a páťáci