Finanční gramotnost na 1. stupni

I v letošním školním roce jsme se v předstihu zapojili do mezinárodního projektu Global Money Week. Tato akce bojuje proti chudobě, podporuje finanční gramotnost a šíří osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. A jak to u nás ve škole probíhalo? Celé dopolední vyučování pracovali žáci prvního stupně projektově na tématech zaměřených na finanční gramotnost. Prvňáčci nakupovali a prodávali různé zboží, druháci vedli výměnný obchod a vymýšleli různá platidla, třeťáci zkoumali, co je kapesné a jak s ním naložit. Čtvrťáci se stali bankéři a páťáci v modelových rodinách hospodařili. Cílem tohoto projektu bylo uvědomit si, že každý z nás má své sny, ale při jejich realizaci bychom se neměli dostat do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.
Fotografie naleznete zde.