Pro Tibet 2019

Městská knihovna Dobříš zprostředkovala ve dnech 26. a 27. března pro žáky osmých a devátých tříd naší školy podnětné dopoledne věnované Festivalu ProTibet 2019. Festival už několik let organizuje obecně prospěšná společnost MOST ProTibet. V rámci Festivalu se žáci seznámili s inspirativními dokumenty Útěk přes Himaláje a Na druhé straně Himaláje, Continue reading

Divadelní akademie 2019

Video z přípravy divadelního představení Doktorská pohádka naleznete zde.

Recyklujeme stará trika

Během pracovní výchovy žáci 3. C vytvořili pěkné tašky ze starých a nepoužívaných trik pouze s využitím nůžek a vázáním uzlíků. Díky této činnosti jsme se naučili nejen pracovat s různými materiály, ale také jsme recyklovali jinak nevyužitelné oblečení. Tašku někteří využili na tělesnou výchovu, případně jako dárek. Continue reading

Anglie – pátek

Poslední den našeho pobytu v Anglii jsme strávili v Londýně. Zbývalo nám v našem plánu ještě pár památek, proto bylo třeba vyjet poměrně brzy, abychom všechno stihli.
Po ranním rozloučení s rodinami jsme nasedli do našeho autobusu a vyrazili. Cestou nám naše paní průvodkyně vyprávěla pikantní historky britských panovníků a cesta nám rychle utekla. Continue reading

Velikonoční stodola a jarní tradice

Jarní období s sebou nese největší změny v přírodě a přináší nám též nejvýznamnější svátky tohoto období, a to Velikonoce. V pátek 22. března navštívili žáci čtvrtých a pátých ročníků Čechovu stodolu
v Bukové, kde se nachází výstava jarních tradic a velikonočních zvyků. Celou výstavou žáky provedl velmi milý průvodce pan Dorotka, který hravou formou žáky seznámil s velikonočními zvyky, Continue reading

Hrajeme si na školu II.

Již podruhé v tomto školním roce jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky. Sešli jsme se, abychom přivítali jaro říkadly a písničkami. Děti si vytvořily vlastní jarní dekoraci, kterou si odnesly domů.
Věříme, že se dětem v naší škole líbilo a těšíme se na ně u zápisu. Fotografie naleznete zde.
M. Kvapilová

Den otevřených dveří

Dne 21. března se konal Den otevřených dveří. Desítky rodičů s jejich dětmi provázeli po škole žáci
z devátých tříd, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé informace, vyprávěli jim své vlastní zážitky
ze školy, z výletů a odpovídali na otázky. Continue reading

Anglie – čtvrtek

Dnes jsme naši harrypotterovskou školu navštívili naposledy. Loučení s lektory bylo smutné, protože všem studentům se výuka moc líbila a lektoři je moc chválili. Nejen pro jejich slušné chování, ale i pro nasazení a vtip, který byl kořením mnohých hodin. Po poslední hodině žákům vyučující předali certifikáty potvrzující absolvování kurzu a následovalo společné foto. Continue reading

Anglie – středa

Po dnešní dopolední výuce jsme vyrazili na krásný středověký hrad Hever Castle. Dozvěděli jsme se spoustu informací z anglické historie, hlavně o Anně Boleynové a Jindřichu VIII. Počasí nám opět přálo, takže jsme obdivovali i krásné zahrady obklopující hrad. Někteří se prošli i zeleným bludištěm z tisu.
Večer už jsme zase spěchali ke svým hostitelským rodinám. Foto zde.

Anglie – úterý

Dnešní dopoledne nás čekala opět naše harrypotterovská škola, ve které byli žáci trochu uvolněnější, protože si na rodilé mluvčí pomalu zvykají. Po škole jsme se vydali do starobylého městečka Hastings, známého bitvou z r. 1066, ale také svými pašeráckými jeskyněmi. A do nich jsme právě mířili. Jeskyně byly úžasně interaktivní, ale tím pádem pro některé žáky strašidelné. Continue reading

Anglie – pondělí

Dnešní dopoledne jsme strávili v anglické škole. Nejdřív žáky nadchla samotná budova, vypadala jako vystřižená z Harryho Pottera. Ale hned je nadchli i tři učitelé, rodilí mluvčí, kteří žáky budou učit každé dopoledne až do čtvrtka. Continue reading

První den jazykového pobytu v Anglii

Po sobotním přejezdu západní Evropy jsme se v časných ranních hodinách nalodili na trajekt a po půl druhé hodině plavby nás přivítal anglicky přístav Dover. Odtud jsme vyrazili do Londýna a kolem osmé hodiny jsme už kráčeli po naplánované trase. Metrem jsme přejeli z North Greenwich na Westminster station, odtud jsme prošli kolem Big Benu, Houses od Parliament, Westminsterského opatství, Continue reading

Finanční gramotnost na 1. stupni

I v letošním školním roce jsme se v předstihu zapojili do mezinárodního projektu Global Money Week. Tato akce bojuje proti chudobě, podporuje finanční gramotnost a šíří osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. A jak to u nás ve škole probíhalo? Celé dopolední vyučování pracovali žáci prvního stupně projektově na tématech zaměřených na finanční gramotnost. Continue reading

Basketbalový turnaj – 2. místo v okresním kole

Ve středu 6.3.2019 proběhlo na ZŠ Březové Hory okresní kolo basketbalového turnaje III. kat mladších žáků. Naši školu v tomto turnaji reprezentovali Václav Hylmar, Josef Lojín, Tomáš Havlík, Tomáš Obermajer, Matěj Dragoun, Jakub Lachman, Tadeáš Stibor, David Hadraba, Vojtěch Dragoun, Kryštof Kšána. Continue reading