Talent I. oddělení ŠD

Ve středu 16.1. jsme s družinkou prožili úžasné odpoledne. Hledali jsme talent. Předvedli se nám kouzelníci, zpěváci, malíři, gymnastky i tanečnice.  Porota měla opět nelehký úkol. Soutěž se nám moc líbila a i povedla. Všichni soutěžící předvedli vydařená vystoupení a patří jim i veliký obdiv
za odvahu.
vychovatelka P. Lojínová

Zvířátka v zimě

This gallery contains 9 photos.

Škola v přírodě Dolní Dvůr

Fotografie z pondělního dopoledne
naleznete zde a odpoledního lyžování a bobování zde.

 

IV. oddělení ŠD – Zvířátka v zimě

Toto téma jsme probírali celý týden ve školní družince. Nejvíce nás však zaujali ptáčci,
kteří u nás přes zimu zůstávají, a proto jsme si je namalovali a vytvořili v 3D krajině.
Fotografie naleznete zde.

 

Příbramský turnaj ve vybíjené

Bezva parta děvčat třetích ročníků se zúčastnila 17.ledna 2013 turnaje ve vybíjené. Děvčata sehrála čtyři utkání s 50% úspěšností a o jeden život nepostoupila do finále.Turnaj se jim moc líbil.
Za děvčata Jarka Nováková

 

Vyhodnocení LVVZ

Fotografie z vyhodnocení LVVZ
naleznete zde.

 

Den otevřených dveří

This gallery contains 21 photos.

Novinky z lyžařského výcviku

Další fotografie z lyžařského výcviku naleznete zde (procházka a večerní zábava) a zde (závody).

Lyžařský výcvik Krkonoše

Fotografie z lyžařského výcviku v Krkonoších
naleznete zde.

 

Podpora projektů Lékařů bez hranic

V prosinci 2012 se někteří žáci 5. C – Eliška Brandová, Adéla Oborníková, Nikola Němcová,
Václav a Veronika Kroupovi se rozhodli finančním darem podpořit projekty Lékařů bez hranic,
za což obdrželi v lednu tohoto roku děkovný list.

 

Vybíjená – okresní kolo

Ve čtvrtek 12. 1. 2012 se vybraní žáci 2. a 3. tříd zúčastnili okresního kola ve vybíjené v Příbrami. Naše škola byla nasazena do skupiny se ZŠ Rožmitál, ZŠ Březnice, ZŠ pod Svatou Horou a
ZŠ Br. Čapků.
Ve skupině se našim chlapcům nepodařilo vyhrát pouze nad týmem ZŠ Březnice a do finále postoupili z druhého místa. Continue reading

Zima II. oddělení ŠD

This gallery contains 18 photos.

Den otevřených dveří

10. ledna přivítala naše škola veřejnost v rámci akce Den otevřených dveří. Prostory školy jsou touto dobou přístupné každoročně. Žáci 9. tříd nejprve návštěvníky přivítali a pak školou provedli. Mimo jiné je seznámili s odbornými učebnami informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, kde žáci 9. ročníku prováděli spoustu zajímavých pokusů. Návštěvníci měli možnost vidět i výukové hodiny v ostatních třídách. Zájem byl veliký a rodiče i budoucí žáci naší školy odcházeli spokojeni a plni dojmů.
Fotografie naleznete zde.

Nabídka jazykového kurzu v Eastbourne

Z důvodu malého počtu zájemců se jazykový kurz neuskuteční.

Půjdem spolu do Betléma

V předvánočním čase připravili žáci 5. A hudební představení pro své mladší spolužáky z prvních
a druhých tříd. Pár vhodně zvolených vánočních koled vytvořilo příběh, který děti doprovodily zpěvem a hrou na hudební nástroje.
K. Šindelářová
Fotografie naleznete zde.

Vánoční posezení II. oddělení ŠD

I u Kouzelníků v ŠD II jsme si užili vánoční pohodu, ochutnali napečené vánoční cukroví a rozbalili jsme si pěkné dárečky. Ale abychom jenom neseděli, trochu jsme si zasportovali a zasoutěžili.
Moc jsme si to užili.
Kouzelníci ze II. oddělení ŠD
Fotografie naleznete zde.

Besídka I. oddělení ŠD

This gallery contains 14 photos.

Vánoční besídka IV. oddělení ŠD

This gallery contains 6 photos.

Spaní ve škole 7.A

This gallery contains 6 photos.

Muzeum betlémů v Karlštejně

This gallery contains 9 photos.

Spaní ve škole 7. A, B, C

Předvánoční pohodu si letos 7. C společně s dalšími žáky sedmých ročníků zpříjemnila spaním (nespaním) ve škole. Ve čtvrtek 20. 12. 2012 po úvodní přípravě tříd se naplno rozjely diskotéky a zábavný program. Kolem půlnoci pak všichni úspěšně absolvovali noční stezku odvahy, po které
už následoval přesun do spacáků a další program – filmy, hry, povídání….. hlavně neusnout – to se také většině žákům podařilo a tak můžeme celou akci považovat za velmi zdařilou.
Kristýna Halaburdová
Fotografie naleznete zde.

Besídka I. oddělení ŠD

Ve středu jsme si v naší družince udělali vánoční besídku. Měli jsme pohoštění i dárečky
pod stromečkem. Paní vychovatelka si pro nás navíc připravila i soutěže. Nakonec jsme se pěkně vyřádili při diskotéce. Bylo to super.
Žáci ŠD I
Fotografie naleznete zde.

Vánoční besídka IV. oddělení ŠD

Ve středu 19.12. jsme si v ŠD ,, U Strašidýlek ” uspořádali vánoční besídku. Maminky nám přichystaly krásné pohoštění, zazpívali jsme si vánoční koledy a nakonec si děti rozdaly dárečky, které jim všem udělaly velikou radost.
L. Petrlíková
Fotografie naleznete zde.

Beseda s policií

Ve čtvrtek 20.12. 2012 proběhla beseda s policií ČR. Třídy 4.A, B, C a 2.A s velkým zájmem sledovaly přednášku tiskové mluvčí příbramského rajonu. Děti si nejen prohlédly, ale i vyzkoušely výzbroj policistů. Všem dětem se pořad líbil.

Muzeum betlémů v Karlštejně

Třídy 2.A a 2.B dnes navštívily Muzeum betlémů v Karlštejně. Dětem se líbily betlémy ze dřeva, chleba i perníků… Nejvíce je ale nadchl karlštejnský královský loutkový betlém, který byl doplněn vyprávěním Karlštejnské pohádky, úryvky ze Smetanovy Mé vlasti a českou hymnou.
Mgr. O. Kvapilová
Fotografie naleznete zde.

Vánoční projekt

Vánoce se kvapem blíží a tak není divu, že jsme se chtěli o těchto svátcích dozvědět co nejvíce. Umožnily nám to paní učitelky, které si pro nás připravily dopoledne, které nás vánočně naladilo, celou školu krásně provonělo a hlavně nás seznámilo s tradičními českými Vánocemi. Navštěvovali jsme vyzdobené třídy, četli si vánoční pohádky, vyzkoušeli si staročeské vánoční zvyky a plnili nejrůznější úkoly spjaté s touto tematikou. Continue reading

Vánoční projekt

This gallery contains 23 photos.

 

Zimní koláž V. oddělení ŠD

Krásné zimní prostředí se dá vytvořit i uprostřed třídy. Děti si vybraly z látek studené odstíny barev a tvořily z nich koláže. Pomocí vyřezávacího stroje Big Shot nám šla práce pěkně od ruky. Kromě pěkných koláží si děti vyrobily i vánoční přání. Některé děti dokonce  skládaly verše.
Fotografie naleznete zde a básničky zde.

Zimní koláž V. oddělení ŠD

This gallery contains 9 photos.

Tučňáci a sněhuláci III. oddělení ŠD

V naší školní družince jsme vyráběli tučňáky a sněhuláky – přáníčka k Vánocům pro naše nejmilejší. Fotografie naleznete zde.
Žáci III. oddělení ŠD