Půjdem spolu do Betléma

V předvánočním čase připravili žáci 5. A hudební představení pro své mladší spolužáky z prvních
a druhých tříd. Pár vhodně zvolených vánočních koled vytvořilo příběh, který děti doprovodily zpěvem a hrou na hudební nástroje.
K. Šindelářová
Fotografie naleznete zde.