Soutěž Krajské hospodářské komory Střední Čechy pro žáky ZŠ

Informace o soutěži Krajské hospodářské komory Střední Čechy pro žáky ZŠ s názvem Poznáváme firmy ve středních Čechách naleznete zde.

Plavecký výcvik druháčků

V úterý se konala poslední hodina plavání žáků tříd 2. A, B, C. Deset lekcí plaveckého výcviku bylo zakončeno velkým závodem na čas, vyhlášením vítězů a volným dováděním ve vodě
(skvělá příprava na prázniny). Fotografie naleznete zde.

První ročník T–Mobile olympijského běhu

Ve středu 21. 6. 2017 se na naší škole konal první ročník T Mobile olympijského běhu. Akce byla určena pro děti 4. a 5. tříd naší základní školy. Celkem se do běhu zapojilo 88 dětí. Všichni museli uběhnout, každý vlastním tempem, trať dlouhou 500 m. Na každého závodníka čekala v cíli
odměna v podobě medaile, diplomu a sladké tečky. Continue reading

Policiáda

Ve středu 21. 6. 2017 se žáci 1. – 3. ročníku, sportovně odění a závodně naladění, přesunuli na fotbalové hřiště, kde byla pro ně připravena dlouho očekávaná Policiáda. Co se pod tím názvem ukrývá? Co na ně všechno čeká? A co zjistili? Že Policiáda = zábava, testíky a soutěže. Continue reading

Soutěž Hasiči – předávání cen

20. června jsme přijeli do Příbrami na slavnostní vyhlášení výsledků a předávání hodnotných cen
v soutěží Hasiči zachraňují lidské životy a majetek. Všichni jsme si to užili a se zájmem sledovali ukázku namáhavé práce hasičů. Byli jsme rádi, že s námi mohli jet i rodiče, a my si po skončení akce mohli společně oslavit náš úspěch. Continue reading

Výlet do Muzea Karlova mostu

Dne 16. 6. se žáci 7. ročníků vydali po stopách Karlova mostu. Nejdříve jsme se vydali na krátkou vycházku po Karlově mostu. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny, první šla do muzea Karlova mostu a druhá šla na loďku, kde jsme dostali zmrzlinu a limonádu, nakonec jsme vyrazili na plavbu po Vltavě. Continue reading

Účast v celostátní soutěži v anglickém jazyce Let´s Write!

Druhého ročníku celostátní soutěže kreativního psaní v anglickém jazyce Let´s Write! se zúčastnili čtyři žáci naší školy: Žofie Barkerová (4.B), Lucie Farářová (9.A), Barbora Vitásková (9.A) a Matěj Paleček (9.B). Soutěž je určena pro děti 6-15let, ty si mohly vybrat ze tří témat. Všechna spojovala číslovka 10. Do soutěže bylo posláno celkem 145 povídek. Continue reading

Čestné uznání v celorepublikové literární soutěži

V hodinách literatury jsme probírali odraz 1. světové války v literatuře. Zaujaly nás osudy
světových autorů i obyčejných, bezejmenných lidí. Následně jsme se pokusili napsat slohovou
práci o zkušenostech našich předků s válkou. Od dětství jsem často naslouchala vypravování
o svém tragicky zesnulém pra…dědečkovi. Continue reading

Lanové centrum

V pátek 16.6.2017 jsme se my žáci 8. B vydali s třídním učitelem na výlet do lanového centra na Slapy. Po příjezdu na místo jsme se seznámili s celým parkem, byli jsme poučení a seznámeni s pravidly lanového centra. Poté jsme vyrazili do korun stromů, abychom zkusili co v nás je. Prošli jsme si všechny trasy, včetně technické, která je považována za nejtěžší. Continue reading

Finanční gramotnost – projektový den 1. stupně

Dnešní pátek byl u nás na 1. stupni zaměřen projektově na finanční gramotnost. Prvňáčci se seznamovali s penězi – mincemi, nakupovali v obchodech, učili se platit, vracet peníze a rozměňovat je. Druháci na to šli historicky. Začali s výměnným obchodem. Poznávali bankovky. Třeťáci už řešili příjmy a výdaje ve fiktivních rodinách. Continue reading

Klíčování

Ve středu 14. června nám teta Severína poslala velikáááánskou krabici do městské knihovny.
Poslala nám hádanky o slovech, vyzkoušela nás ze znalostí písmenek. Teta Běta z knihovny a její pomocnice Evženka nás celým setkáním provázely. Na závěr jsme dostali kouzelný klíček
od království písmenek a originální knížku jen pro letošní prvňáčky. Continue reading

Sběr víček z PET lahví

Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zapojili do projektu „Pomoc lidem s handicapem“ , a tím podpořili dobrou věc. Continue reading

Finanční svoboda – projekt věnovaný finanční gramotnosti

Dne 16. června se uskutečnil již tradiční projektový den věnovaný finančnímu plánování s názvem Finanční svoboda. Hlavní cílem bylo seznámení se stejnojmennou deskovou hrou, ve které se žáci zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o produktech na finančním trhu, zjistili k čemu slouží hypotéka a různé druhy pojištění. Fotografie naleznete zde. Continue reading

Čas proměn

V pátek 16. 6. 2017 se dívky 6. ročníku měly možnost zeptat se paní lektorky Moniky Podlahové na nejrůznější otázky Continue reading

Spaní ve škole – 5.B

Poslední společnou a zároveň rozlučkovou noc si užila ze středy na čtvrtek třída 5.B. Po pěti letech učení, mučení, starostí, ale hlavně také velkých zážitků a legrace se žáci loučili se svojí třídní paní učitelkou a s některými spolužáky, kteří od nového školního roku budou navštěvovat víceletá gymnázia. O zábavu a dobré jídlo nebyla nouze ani o překvapení, které nečekala paní učitelka ani žáci. Continue reading

Divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda

My, děti z dramatického kroužku, jsme pod vedením p. vychovatelek L. Petrlíkové a T. Hejnové nazkoušely pohádku Lotrando a Zubejda. Hrály jsme nejen pro MŠ a žáky prvního až šestého ročníku naší školy, ale 12. června i pro veřejnost. I přes velikou trému jsme si představení  moc užily.  Continue reading

Olympiáda v anglickém jazyce

V pondělí a v úterý tento týden – tedy 12. a 13. června – se páté a čtvrté ročníky opět zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Letos nám naštěstí přálo počasí, a tak se olympiáda konala v anglickém parku. Děti chodily ve skupinkách po stanovištích a plnily různé úkoly v anglickém jazyce. Continue reading

Prezentace žáků 8.C – Komiksy

Žáci 8.C Ondřej Dragoun a Petr Holeček si v hodinách předmětu Volitelná informatika připravili prezentaci o komiksech. Svou práci pak předvedli v několika třídách prvního stupně, doplnili ji poutavým vyprávěním, ukázkami několika knih a trpělivě odpovídali na otázky zvídavých žáků.
Jejich výkon zaslouží velikou pochvalu. Continue reading

Foto z přípravy na rekonstrukci ZŠ

Fotografie naleznete zde: šatny, školní dvůr, školní dílna, školní jídelna a varna školní jídelny.

Literární cestovka

Také letos pro nás, žáky pátého ročníku, připravila Městská knihovna v Dobříši ,,Literární cestovku“, která je zaměřena na dobříšské pověsti. Během trasy jsme navštívili mnoho zajímavých míst v našem městě, plnili jsme vědomostní úkoly a získali jsme mnoho nových informací. Správně zodpovězené indicie nás vždy zavedly na místa, která jsou spojena s místními pověstmi. Continue reading

Terezín – exkurze 9. ročníku

V pondělí jeli deváťáci na svůj poslední společný výlet. Byl to výlet vedoucí spíš k zamyšlení, protože svou podstatou patřil k vážným a smutným otázkám naší existence. Jeli totiž do Terezína.
Navštívili muzeum v Malé pevnosti, kde jim průvodkyně nastínila život židovských a politických vězňů
v období 1940-1945 a poté si prošli místa židovského hřbitova a krematoria na opačném konci města Continue reading

Škola v přírodě 3.A a 3.B – Monínec

Fotografie naleznete zde.

Kroužek volejbalu

Po celý školní rok jsme se pravidelně každé pondělí scházeli na kroužku volejbalu. V pondělí jsme jej slavnostně zakončily předáním diplomů a sladkou odměnou. Již teď se těšíme na nový školní rok,
ve kterém se opět budeme scházet na volejbale a doufáme, že k nám zavítají i noví členové. Foto naleznete zde. Continue reading

Hasiči zachraňují lidské životy a majetek – 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže

Dříve jsem bývala jednou z nich. Chodila jsem k dobrovolným hasičům, a tak jsem snadno našla vhodnou inspiraci. Hasiči jsou hrdinové a zaslouží si obdiv nás všech. Proto jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit soutěže „Hasiči zachraňují lidské životy a majetek“ a nakreslit jednu z možných situací. Continue reading

Škola v přírodě – 1.B a 2.B, další pozdrav

Den třetí
Zatím nejchladnější, ale to nás neodradilo. Dopoledne jsme si zasportovali a po obědě jsme vyrazili
za zvířátky – koníky a bizony. Někteří si zpáteční cestu prodloužili a podali úctyhodný turistický výkon.
Den čtvrtý Continue reading

Atletická všestrannost

Ve středu 7.června 2017 proběhla na našem školním hřišti atletická všestrannost. Zúčastnilo se jí sedm škol z okolních vesnic. Ve čtyřech disciplínách (skok do dálky, běh 60 metrů, hod míčkem a vytrvalostní běh) jsme porovnali své výkony s ostatními sportovci. S výkony žáků naší školy jsme byli spokojeni.
J. Nováková

Škola v přírodě – 1.B a 2.B

První den školy v přírodě
Užíváme si sluníčka a přírody. Dnes jsme vyrazili do lesa, abychom skřítkům a duchům lesa postavili domečky pro případ letních bouřek. Doufáme, že jsme si tím duchy přírodních sil naklonili a zachovají nám přízeň. Continue reading

Recitační soutěž v Památníku Karla Čapka ve Strži

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos po vyváženém školním kole reprezentovali naši školu tito žáci:1. a 2. ročník zastupoval Václav Ulrych z II.A, za 3. a 4.ročník recitovala Tereza Mirčeva ze IV.A a za 5. ročník Jitka Hodačová
z 5.B. Vlastní báseň přednesla Eliška Vimmerová ze IV. C. Continue reading

Šplhavci

Minulý týden byl pro žáky naší školy připraven program od společnosti Ornita. Lektoři žákům představili
zajímavou skupinu ptáků – šplhavce. Kromě šplhavců se také seznámili s dalšími živočichy, kteří následně obývají dutiny vytesané šplhavci. Povídání bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ptáků a savců. Jak nás povídání zaujalo, se můžete podívat zde. Continue reading

Den dětí

Dnešní dopoledne oslavili žáci 1. stupně Den dětí. Paní vychovatelky připravily soutěže a za pomoci žáků pátých ročníků si děti mohly vyzkoušet své znalosti či dovednosti. Nechybělo skákání v pytli, střelba na bránu, shazování plechovek, přenášení míčků, slalom, různé poznávačky a další soutěže zaměřené na zručnost, obratnost a logické myšlení. Věříme, že si dnešní den děti užily. Continue reading