Den dětí

Dnešní dopoledne oslavili žáci 1. stupně Den dětí. Paní vychovatelky připravily soutěže a za pomoci žáků pátých ročníků si děti mohly vyzkoušet své znalosti či dovednosti. Nechybělo skákání v pytli, střelba na bránu, shazování plechovek, přenášení míčků, slalom, různé poznávačky a další soutěže zaměřené na zručnost, obratnost a logické myšlení. Věříme, že si dnešní den děti užily.
Fotografie naleznete zde.