Čestné uznání v celorepublikové literární soutěži

V hodinách literatury jsme probírali odraz 1. světové války v literatuře. Zaujaly nás osudy
světových autorů i obyčejných, bezejmenných lidí. Následně jsme se pokusili napsat slohovou
práci o zkušenostech našich předků s válkou. Od dětství jsem často naslouchala vypravování
o svém tragicky zesnulém pra…dědečkovi. Ty nejzdařilejší práce, i moji, jsme odeslali
do celorepublikové soutěže Prostorem a časem 1. světové války. Potěšilo mě, že moje práce byla oceněna Čestným uznáním.
Kateřina Nováková, 9. B