Dopravní výchova žáků 5. tříd

Po teoretické výuce s pracovníkem BESIPu vyjeli žáci 5. ročníků  své poznatky prakticky vyzkoušet na dopravní hřiště v Příbrami, aby získali průkaz mladého cyklisty. Žáci měli možnost projet různé druhy křižovatek a kruhové objezdy nebo přejet přes železniční přejezd. Po jízdách si napsali test z pravidel silničního provozu. Continue reading

Přespolní běh

V úterý 25. září se jako již každoročně na Novém rybníku v Příbrami konaly běžecké závody zvané PŘESPOLNÍ BĚH. I přes nepřízeň počasí všichni žáci předvedli ve svých kategoriích pozoruhodné výkony. Běžcům děkujeme, gratulujeme a těšíme se na příští rok.
Školu reprezentovali: Continue reading

První společný výlet našich prvňáčků

Dne 19. září se žáci prvních tříd vydali na svůj první výlet. Za cíl si zvolili klidné a příjemné prostředí Čechovy stodoly, kde byl pro děti připraven velmi pěkný program. V dílnách si každý namaloval strašidýlko podle své fantazie a každá třída dostala vyřezanou dýni. Dále byly děti pozvány do tajemného království místního skřítka. Continue reading

Plán akcí školy 2018-19

Plán akcí školy 2018-19 naleznete zde (ke stažení v PDF).

Atletický čtyřboj

Školní rok ještě ani pořádně nezačal a my se už vydali na první letošní závody. A to konkrétně na atletický čtyřboj, který se konal v Příbrami pod Svatou Horou. Naši školu reprezentovali dvě pětičlenná družstva složená z vybraných žáků 8. a 9. ročníků. Continue reading

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Pomaličku končíme, s kurzem už se loučíme,
soutěže jsme dohráli, ceny jsme si rozdali,
že pršelo nevadí, disco nám to nahradí.

Informace o adopci – září 2018

V červnu 2007 naše škola adoptovala „na dálku“ indického chlapce. Adopce a podpora dítěte probíhá přes Arcidiecézní charitu Praha. Nové informace naleznete zde: Continue reading

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Toto je pozdrav třetí,
čas zběsile tu letí,
orienťák byla hračka,
večer dáme táboráček, Continue reading

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Slzičky tu včera byly,
stýskalo se jenom chvíli,
dnešek nám nic nezkazí,
sluníčko nás provází. Fotografie naleznete zde.

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

První pozdrav letí,
máme hodně dětí,
nikoho jsme neztratili,
chatky jsme si rozdělili. Fotografie naleznete zde.

Kurz dětské jógy

Další informace naleznete zde (ke stažení v PDF)

Ekopobyt 2018

V pondělí 3. 9. bylo ještě po osmé hodině ráno před školou velmi rušno. Důvod byl prostý: žáci osmých ročníků – tedy my – právě odjížděli na ekologický pobyt do Lučkovic u Blatné. Připravený program byl, jak název pobytu napovídá, zaměřený na ochranu přírody. Continue reading

První školní den

Fotografie
naleznete zde.

 

Nabídka mimoškolních aktivit ve školním roce 2018/2019

– pro žáky 1. stupně (ke stažení v PDF)

– pro žáky 2. stupně (ke stažení v PDF)

Informace školní družiny

Dne 3. září 2018 od 7:30 do 12:00 proběhne zápis do školní družiny pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci neodevzdali přihlášku v červnu či nezaslali e-mailem během letních prázdnin.
Dne 3. září 2018 je zajištěn provoz ŠD od 6:30 do 12:00.

Informace školní jídelny ke stravování ve školním roce 2018/19

Kancelář ŠJ bude přemístěna zpět do zadní části budovy školy (tel. 318 521 226, busikova.L @seznam.cz)
Prodej stravenek na září 2018 bude probíhat od pondělí 27.srpna (7,30 – 14,30).
Každý strávník:

Continue reading

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – Nová Živohošť 2018 – 6. ročník (2018/19)

Další informace naleznete níže (vše ke stažení v PDF): Continue reading

9. ročník – slavnostní předávání vysvědčení

Fotografie ze slavnostního předávání vysvědčení
žákům 9. ročníku naleznete zde.
“Proměny” žáků 9. ročníku naleznete zde.
Video naleznete zde.

Kraje pro bezpečný internet – soutěž pro žáky

I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Informace o projektu, jehož cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií, naleznete zde (ke stažení v PDF) a na internetových stránkách projektu www.kpbi.cz.

Výlet do plzeňské ZOO

Ve čtvrtek 21. června se žáci sedmých a osmých ročníků vydali do plzeňské ZOO. Počasí nám přálo a celý výlet se vydařil. Žáci dostali za úkol během procházky zoologickou zahradou vyfotit alespoň jednoho zástupce z řad obojživelníků, plazů, savců a ptáků. Na to, jak se to jednotlivým skupinkám povedlo, se můžete podívat zde.

Projektový den OČBRMU

Dne 25. června se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Děti na 1. stupni se za pomoci svých třídních učitelů učily, jak si poradit v problémových situacích. Žáci 6. a 7. ročníku si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili například zabalit evakuační balíček, nahlásit mimořádnou událost, Continue reading

Dětské zastupitelstvo

V pátek 22. června se konala v KD Dobříš poslední část projektu Úřad otevřený dětem. Proběhlo zde zasedání dětského zastupitelstva. Zvolení zastupitelé diskutovali na předem domluvená témata. Naši žáci si připravili projekt na téma dobříšský bazén.Celé zasedání proběhlo za účasti ostatních žáků 7. tříd, kteří měli možnost přednést svůj názor. Continue reading

T-Mobile Olympijský běh

Dne 20.června 2018 se uskutečnil II. ročník T-Mobile Olympijský běh v zámeckém parku. Zúčastnilo se mnohem víc účastníků než před rokem. Žáci byli rozděleni do třech kategorií: I. kategorie – 4. a 5. ročník, II. kategorie – 6. a 7. ročník, III. kategorie – 8. a 9. ročník. Běžela se stejná trasa a absolutním vítězem se stal Honza Kuchař z třídy 8.A. Continue reading

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 12. 15. a 19. června se páté, třetí a čtvrté ročníky opět zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Letos nám počasí moc  nepřálo , a tak se olympiáda konala dvakrát v tělocvičně a jednou
v anglickém parku. Děti chodily ve skupinkách po stanovištích a plnily různé úkoly v anglickém jazyce. Continue reading

Výlet 7.A do Kamýka nad Vltavou

V pátek 8. června se třída 7. A vydala na výlet do Kamýka nad Vltavou, aby si vyzkoušela, jak se dříve plavilo na voru. Jela s námi paní učitelka třídní, Natálie Purkartová, a ještě paní učitelka Zuzana Kočí. Právě v Kamýku byla postavena replika voru z 18. století. Continue reading

2. místo ve výtvarné soutěži

Dne 20.6. převzala žákyně 5. ročníku, Barbora Housková, cenu za 2. místo ve výtvarné soutěži pořádané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Tématem letošního 15. ročníku bylo: Hasiči pomáhají nejen při požárech. Soutěže se zúčastnilo 450 žáků z celkem 37 mateřských a základních škol a práce byly velmi nápadité a zdařilé. Continue reading

Beseda a volby do dětského zastupitelstva

V pátek 15. června navštívili naši školu zástupci města Dobříš, konkrétně radní Ing. Markéta Čermáková, strážník městské policie Bc. Václav Svoboda a Ing. Denisa Havlíčková. Přišli nás seznámit s prevencí kriminality města Dobříš, prací městské policie, správou majetku města. Žáci se dozvěděli i něco o dětských hřištích a sportovištích. Continue reading

Finanční svoboda – projekt věnovaný finanční gramotnosti

Ve čtvrtek 14. června se  žáci z devátých tříd zúčastnili projektu věnovanému finančnímu plánování. Hlavní cílem bylo seznámení s deskovou hrou Finanční svoboda, ve které se žáci zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o produktech na finančním trhu, zjistili k čemu slouží hypotéka a různé druhy pojištění. A jak sami žáci hru hodnotili? Podívejte se zde, fotografie naleznete zde. Continue reading

Beseda s pamětnicí holokaustu

Ve čtvrtek 7. června se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili besedy s pamětnicí holokaustu Michaelou Vidlákovou. Paní Vidláková přijela na naši školu proto, aby žákům přiblížila perzekuci Židů
v období 2. světové války. Dozvěděli jsme se, jak vypadal život Židů u nás před válkou a jak se jim žilo
ve shromažďovacím táboře v Terezíně. Continue reading

Úspěch v recitační soutěži

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos se soutěž konala 11. června a  1. kategorii (1. a 2. ročník) reprezentoval Ludvík Honzálek z II.C, ve 2. kategorii (3. a 4.ročník) recitovala Jitka Kořínková ze III.A a 3. kategorii (5. ročník) Adéla Chroumalová z 5.C. Continue reading