Beseda a volby do dětského zastupitelstva

V pátek 15. června navštívili naši školu zástupci města Dobříš, konkrétně radní Ing. Markéta Čermáková, strážník městské policie Bc. Václav Svoboda a Ing. Denisa Havlíčková. Přišli nás seznámit s prevencí kriminality města Dobříš, prací městské policie, správou majetku města. Žáci se dozvěděli i něco o dětských hřištích a sportovištích.
Jako první před žáky vystoupil p. Svoboda s informacemi týkající se kriminality na Dobříši. Dále se slova ujala p. Čermáková. Děti se zaujetím poslouchaly, jelikož jim bylo oznámeno, že rekonstrukce skateparku je v plném proudu a na podzim se mohou těšit na jeho znovuotevření. Poté se p. Denisa Havlíčková snažila s dětmi prodiskutovat témata, která Dobříš trápí. A to konkrétně bazén, kino a již zmiňovaný skatepark. Svitla zde naděje na vybudování bazénu, což by pro Dobříš bylo určitě přínosné. Na závěr se konaly volby do dětského zastupitelstva, jehož zasedání se bude konat v pátek 22. června. Fotografie naleznete zde.

Zvolení zastupitelé:

DUŠKOVÁ Karolína

DVOŘÁKOVÁ Vanda

BUREŠOVÁ Natálie

SLAVATA Tomáš

DUFKOVÁ Kateřina

DOLEJŠÍ Patrik

MIŇUKOVÁ Edita

JARÁ Kateřina