Beseda s pamětnicí holokaustu

Ve čtvrtek 7. června se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili besedy s pamětnicí holokaustu Michaelou Vidlákovou. Paní Vidláková přijela na naši školu proto, aby žákům přiblížila perzekuci Židů
v období 2. světové války. Dozvěděli jsme se, jak vypadal život Židů u nás před válkou a jak se jim žilo
ve shromažďovacím táboře v Terezíně. Pamětnice nám povídala zejména o podmínkách, které tam panovaly – například co se týče ubytování, stravování nebo lékařské péče. Mnohé žáky překvapilo vyprávění o terezínském kulturním životě.
Naše poděkování patří nejen paní Vidlákové, ale také lektoru Radku Hejretovi, který besedu uváděl.
Fotografie naleznete zde.
Zuzana Bílková