Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 12. 15. a 19. června se páté, třetí a čtvrté ročníky opět zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Letos nám počasí moc  nepřálo , a tak se olympiáda konala dvakrát v tělocvičně a jednou
v anglickém parku. Děti chodily ve skupinkách po stanovištích a plnily různé úkoly v anglickém jazyce. Zopakovaly si tak zábavnou formou učivo  celého ročníku. Děkujeme žákům 9.A a 9.C za pomoc při organizaci soutěže.
Fotografie naleznete zde: 3. ročník4. ročník a 5. ročník.
M. Herwigová