Informace školní jídelny ke stravování ve školním roce 2018/19

Kancelář ŠJ bude přemístěna zpět do zadní části budovy školy (tel. 318 521 226, busikova.L @seznam.cz)
Prodej stravenek na září 2018 bude probíhat od pondělí 27.srpna (7,30 – 14,30).
Každý strávník:

– odevzdá vyplněnou přihlášku (tiskopis k vyzvednutí v kanceláři ŠJ nebo na stránkách školy, lze doručit na email: busikova.L @seznam.cz)

– připraví si libovolné uživatelské jméno a heslo (pouze malá písmenka bez diakritiky a mezer), které slouží k přihlášení na elektronickou stravenkářku ve školní jídelně  nebo na internetové stránky www.strava.cz (číslo jídelny – 3503)

platba: hotovostí nebo složením libovolné finanční částky na svůj účet (vše v kanceláři ŠJ) nebo inkasem – tiskopis k vyzvednutí v kanceláři ŠJ (strhne se vždy celý měsíc)

– rozhodne, zda si pořídí buď čip (115,-Kč) nebo kartu  (40,-Kč)

Cena oběda pro jednotlivé kategorie (řídí se věkem dítěte, kterého dosáhnou v příslušném školním roce),
školní rok se počítá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

7 – 10 let……,..26,- Kč
11 – 14 let …….28,- Kč
15 + ……………31,- Kč