Školní kola matematických soutěží

I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili školních kol matematických soutěží.

Nejprve řešili úlohy Matematické olympiády. S nimi si nejlépe poradili M. Hanuš, V. Prejzek, A. Kotěrová a E. Sokolová (všichni ze 6. ročníku) a S. Vacek z 8. ročníku (8. r.), kteří splnili podmínky pro účast v okresním kole.

V únoru se zapojilo 97 žáků 4. – 9. ročníku do soutěže Pangea, která se koná již tradičně pod záštitou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností a Jednoty českých matematiků a fyziků. V konkurenci téměř 45 000 soutěčících  se nikomu z nich nepodařilo postoupit do celostátního finále. Nejúspěšnějšími řešiteli byli:

4. ročník: Housková Adéla
5. ročník: Vimmerová Eliška
6. ročník: Zavázalová Eliška
7. ročník: Dufková Kateřina
8. ročník: Universalová Adéla
9. ročník: Krejsová Barbora

Ve školním kole Pythagoriády si poměřili své znalosti žáci 5. – 8. ročníku. Celkově nejúspěšnější řešitelkou se stala Kateřina Dufková ze 7. B, která se kvalifikovala do okresního kola této soutěže. V šestém ročníku získali nejvyšší počet bodů M. Hostonský, E. Sokolová a V. Mareš, v 8. ročníku byla nejúspěšnější řešitelkou L. E. Kubešová.
K. Sobotková