Trestní odpovědnost mladistvých – přednáška pro žáky 9. ročníku

Ve dnech 19. 3., 26. 3. a 10. 4. 2018 byly uskutečněny přednášky pro žáky 9. ročníků s názvem
Trestní odpovědnost mladistvých, které prezentoval strážník městské policie pan Bc. Václav Svoboda. Žáky nejprve seznámil s důležitými paragrafy, vymezil některé pojmy, např. dítě a mladistvý, co je trestný čin, protiprávní čin, jak pracují policejní orgány, státní zástupci, soudy aj. Dále vysvětlil, co znamená provinění mladistvých a jaká jsou následná opatření, druhy trestních opatření a práva mladistvého.
Přednášky byly obohaceny vypravováním skutečných příběhů, v rámci celoevropské kampaně proti zneužívání dětí online byl prezentován film Say No! (Řekni ne!). Na závěr nechyběly ani dotazy jednotlivých žáků.
Fotografie naleznete zde.
Mgr. Olga Šídová