Přijímací zkoušky “nanečisto”

Dne 12. dubna si žáci 8. ročníků “nanečisto” vyzkoušeli atmosféru přijímacích zkoušek.
Stejný den byl velmi důležitý pro některé jejich spolužáky z 9. ročníku, byl totiž prvním termínem jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté obory a obory nástavbového studia.
Žáci prošli hodinovým testováním z matematiky, prověřili své znalosti z českého jazyka  a nad rámec přijímacích zkoušek testovali své znalosti z anglického jazyka. Tento projekt na naší škole probíhá již počtvrté a je velice příznivě hodnocen nejen samotnými žáky, ale i jejich rodiči. Slouží též k zamyšlení, zda se budoucí deváťáci přihlásí do školního klubu „Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka“.
Mgr. Kateřina Sobotková