Veselá věda – kroužek vědeckých pokusů od října 2019

Další informace včetně přihlášky do kroužku zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti
z 1. stupně (1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí) včetně přihlášky naleznete na www.veselaveda.cz.