Slovo závěrem – zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci uchazečů o přijetí k základní povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017.

Jménem Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram, děkuji Vám všem, kteří jste nám projevili důvěru a přišli se svými dětmi k zápisu do 1. ročníku. Váš počet však, bohužel stejně jako v letech předchozích, převýšil kapacitní možnosti budoucího prvního ročníku.

Je mi velmi líto, že jsme nebyli schopni vyhovět přání mnoha trpělivých rodičů o přijetí jejich dětí do naší základní školy, ale celková kapacita školy je skutečně zcela naplněna.

Obracím se tímto s prosbou na rodiče (zákonné zástupce) přijatých žáků. Zvolíte-li pro zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte, i přes přijetí na naši základní školu, základní školu jinou, sdělte nám prosím tuto skutečnost včas. Umožníte tak přijetí uchazečů, kteří nemohli být přijati v řádném termínu.

S úctou

Mgr. Jaroslav Motejlek
ředitel školy