Zápis a přihláška do ŠD 2015/16

Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2015 od 7:30 do 12:00 v přízemí školní budovy.
Vyplněnou přihlášku do ŠD na školní rok 2015/16 (ke stažení zde) můžete odeslat vedoucí vychovatelce  M. Zemanové (martinazemanova2@seznam.cz) i během letních prázdnin. Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvovali.
Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku, přednostně však žáci 1. a 2. tříd.