Informace vedoucí školní jídelny

Přihlášku ke stravování na školní rok 2015/16 vyplňují žáci všech škol, kteří se stravují ve školní jídelně ZŠ Komenského nám.35 Dobříš vždy na začátku každého nového školního roku (týká se nově příchozích žáků i těch,
kteří se ve školní jídelně již stravují).
Přihlášky ke stravování jsou ke stažení na stránkách školy (zde) nebo k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny.

Prodej stravenek na školní rok 2015/2016 bude probíhat od středy 26. 8. 2015, vždy od 7:30 do 14:30 hod.