Modernizace učebny fyziky a chemie

Od poloviny září letošního školního roku mohou žáci 2. stupně využívat zmodernizovanou pracovnu fyziky a chemie a chemickou laboratoř. V čem se liší nová pracovna od té staré? Netradičním rozmístěním pracovních stolů, dálkově ovládanými barevnými roletami, zcela novými rozvody elektřiny
a vody, samozřejmostí je interaktivní tabule a vizualizér.
Žáci při výuce mají k dispozici nejnovější pomůcky k sestavování elektrických obvodů, moderní soupravy na pokusy z jednotlivých oblastí fyziky a měřící systémy fyzikálních veličin Pasco. V chemické laboratoři jsou pracovní stoly opatřeny výlevkami, osvětlením a laboratorními soupravami. Tyto zmodernizované prostory využívají rovněž žáci přírodovědného kroužku a od 2. pololetí i děti z dobříšských mateřských škol.
Veškeré úpravy a vybavení byly financovány z projektu „Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při ZŠ v obcích ORP Dobříš“. Město Dobříš totiž bylo úspěšné s žádostí o dotaci z programu IROP.
Fotografie naleznete zde