Zdravotní výchova na I. stupni

Velký důraz na I. stupni se klade na poskytování první pomoci. Každý rok se žáci zúčastňují nácviku
základních dovedností v rámci projektového dne Škola plná záchranářů. Žáci pátého ročníku
každoročně prověřují své znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci v soutěži o Helpíkův
pohár. Nedříve je čeká shrnutí s pomocí paní lektorky a poté prověřovací test, ve kterém většina
obstojí na výbornou.
Ing. E. Skalická