Exkurze v Terezíně – 9. ročník

Dne 2. 6. se žáci 9. ročníků zúčastnili výletu do bývalého koncentračního tábora Terezín. Během exkurze jsme navštívili Malou pevnost a její expozici, dále jsme se přesunuli do Terezínského krematoria a celou exkurzi jsme ukončili návštěvou muzea Ghetta.
Malou Terezínskou pevností  nás provedla paní průvodkyně, která nás seznámila s historií pevnosti. Naše prohlídka začala na správním dvoře, kde jsme byli seznámeni s přijímáním nových vězňů. Dále jsme se podívali do pánských hromadných věznic, samotek a sprch pro vězně. Pokračovali jsme do místnosti, kde se odvšivovaly oděvy, do společných sprch, a také  do prostor bývalé marodky. Potom se většina žáků vydala tunelem pevnosti dlouhým půl kilometru, který vedl k místu, kde se nacházela šibenice. Konec prohlídky proběhl v místech, kde dozorci trávili svůj volný čas a kde také pobývali.
Po prohlídce Malé pevnosti jsme se přesunuli do nedalekého krematoria v areálu židovského hřbitova a celou exkurzi jsme zakončili návštěvou muzea Ghetta.  Z celé exkurze si odvážíme mnoho nových poznatků a zároveň cítíme hluboký význam tohoto pietního místa. Fotografie naleznete zde.